Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.

PRÓBNA EWAKUACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 24.05.2013

   Łąkta Górna, kompleks budynków szkolnych, piątek, 24 maja 2013 roku, kilka minut po godzinie 9 rano. Z jednego z budynków, w którym uczą się uczniowie, zaczyna wydobywać się dym. Ktoś powiadamia dyrektora Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej Jana Rośka. Ten szybko zapoznaje się z sytuacją. Powiadamia straż pożarną i ogłasza alarm oraz nakazuje ewakuację. Jako pierwsi swoje klasy opuszczają uczniowie z budynku, z którego wyydobywa się dym. Potem kolejno uczniowie z pozostałych klas wraz z nauczycielami opuszczają szkolne pomieszczenia. Trwa ewakuacja sekretariatu i szkolnej kuchni. Każdy z nauczycieli i pracowników szkoły wie co ma robić.
    Po kilku minutach na sygnale przyjeżdżają dwa wozy bojowe miejscowej jednostki OSP. Dyrektor przekazuje teren szkoły naczelnikowi jednostki. Ten wydaje stosowne rozkazy i strażacy przystępują do akcji gaśniczej. Z bezpiecznego miejsca uczniowie, nauczycielie i  pozostali pracownicy szkoły obserwują działania strażaków, dowodzonych przez Naczelnika OSP w Łąkcie Górnej - Janusza Stańdo. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Po około 10 minutach dowódca akcji ogłasza jej zakończenie. Pożar ugaszony, pomieszczenia sprawdzone.
   Na szczęście ... to były tylko ćwiczenia. Są obowiązkowe. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w obiektach, gdzie cyklicznie dochodzi do zmiany co najmniej 50 osób, przynajmniej raz do roku musi odbyć się trening ewakuacyjny. Tak jest m. in. w szkołach i to właśnie dyrektor szkoły, który jest zobligowany do dbania o bezpieczeństwo, musi zorganizować próbna ewakuację. Aby przyniosła ona efekt w postaci wyrobienia prawidłowych nawyków osób pracujących w budynkui uczniów szkoły, niezbędne jest przeprowadzenie tej próby w sposób realistyczny. Nie należy na czas przeprowadzenia próby stwarzać sztucznych ułatwień, których nie byłoby podczas rzeczywistego pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia. W dniu próby oraz w jej przededniu nie należy pracowników i uczniów informować, kiedy się ona odbędzie. Użytkownicy budynku powinni być zaskoczeni ogłoszeniem ewakuacji, choć jednocześnie przygotowani przez uprzednie przeszkolenie. Administrator obiektu powinien określić sposób ogłaszania konieczności ewakuacji oraz wyznaczyć miejsca zbiórki osób ewakuowanych.
   Krótkiego podsumowania ewakuacji dokonał najpierw Naczelnik OSP w Łąkcie Górnej - Janusz Stańdo, a następnie Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, obserwujący wraz z pracownicą Urzędu Gminy w Żegocinie odpowiedzialną za spraw obrony cywilnej - Barbarą Łękawą, ewakuację i działania ratownicze. Oceniono, że przebiegły sprawnie i zgodnie z przyjętymi procedurami. Wójt i dyrektor szkoły podziękowali strażakom, którzy wykorzystując pobyt wśród szkolnej społeczności zaprezentowali posiadane wyposażenie, w tym nowoczesny sprzęt hydrauliczny.
   W zgodnej ocenie Wójta Błoniarza i Naczelnika Stańdo przeprowadzenie ewakuacji w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej jest stosunkowo proste, a to ze względu na fakt, że wszystkie budynki są parterowe, a w każdym  jest właściwie tylko dwie klasy szkolne. W pozostałych szkołach, a zwłaszcza w Zespole Szkół w Żegocinie, będzie to znacznie trudniejsze. Wójt zapowiedział, że podobne alarmy i ewakuacje odbędą się w pozostałych szkołach, należacych do gminy Żegocina. Lepiej bowiem nawet kilkakrotnie przećwiczyć ewakuację, niż mieć kłopoty w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.
Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej. Ewakuacja w ZS w Łąkcie Górnej.

Trening ewakuacji w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 23.05.2013 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]