Jublieusz XX-lecia LO w Żegocinie. Jublieusz XX-lecia LO w Żegocinie.

PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU XX-LECIA LO W ŻEGOCINIE

    10 września 1990 roku Jerzy Błoniarz - wówczas radny wsi Żegocina - zgłosił na sesji Rady Gminy interpelację w sprawie utworzenia w Żegocinie Liceum Ogólnokształcącego. Wówczas uznano, że sprawa nie jest możliwa do realizacji. Do pomysłu powrócono w 1993 roku, przy okazji jubileuszu 700-lecia Parafii w Żegocinie. Marzenie o szkole średniej udało się spełnić dzięki energii, przedsiębiorczości i uporowi Księdza Proboszcza Antoniego Poręby, Wójta Gminy Żegocina - Józefa Nowaka, dyrektora Szkoły Podstawowej - Jana Adamskiego, wicedyrektorki - Danuty Pączek, przewodniczącego Komisji Kultury Rady Gminy - Eugeniusza Burka oraz wspomnianego już Jerzego Błoniarza.
    Pomysł założenia w niewielkiej Żegocinie liceum ogólnokształcącego zyskał przychylność kierownictwa i wizytatorów delegatury zamiejscowej Kuratorium Oświaty w Bochni, którzy mocno poparli inicjatywę i dali pozytywną opinię na temat bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły do Kuratorium w Tarnowie.
    Tarnowski Kurator Oświaty Roman Bulanda wyraził zgodę pod warunkiem uzyskania "naboru" do klasy pierwszej liceum w ilości 30-tu uczniów. Udało się go zrealizować i od 1 września 1993 r. Szkoła Podstawowa w Żegocinie przekształcona została w Zespół Szkół Ogólnokształcących. Z upływem lat Zespół się rozrastał, Liceum zyskiwało coraz to większą renomę, a mury tej szkoły opuściło do tej pory już ponad 650 absolwentów.
    Szybkimi krokami zbliża się drugi znaczący w krótkiej jeszcze historii szkoły jubileusz. Pierwszym był zjazd absolwentów, zorganizowany  23 września 2003 roku. W tym roku szkoła przygotowuje się do obchodów XX-Lecia LO w Żegocinie.
   - Mamy już ustalony wstępnie termin uroczystości - 19 października 2013 roku (sobota). Chcemy na nią zaprosić absolwentów oraz przyjaciół szkoły, których jest wielu. Na początku roku szkolnego 2013/2014 przygotowaliśmy specjalny baner, informujący o jubileuszu, który powieszono na ścianie frontowej budynku. Teraz trwają matury, mamy więc mało czasu, ale już wkrótce przystąpimy do realizacji naszych zamierzeń związanych z jubileuszową uroczystością - informuje Pani Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie.

Jublieusz XX-lecia LO w Żegocinie. Jublieusz XX-lecia LO w Żegocinie.

[wstecz]