Pierwszy dzień matur w LO w Żegocinie- 07.05.2013 r.

XVII MATURA W ŻEGOCINIE - 07.05.2012

   7 maja 2013 roku, punktualnie o godzinie 9 rano, ponad 365 tys. maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych w Polsce przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tak zaczął się tegoroczny sezon maturalny, który zakończy się - w przypadku Żegociny - dopiero 24 maja.
    Do zdawania matury przystąpili wszyscy absolwenci dwóch klas trzecich LO w Żegocinie oraz dodatkowo jedna absolwentka z LO Uzupełniającego. To w sumie 40 osób (19 z klasy III LO - Pani Agnieszki Grzybowskiej oraz 20 z klasy III LO Straży Granicznej - Pana Bogdana Bielaka).
    Po zajęciu miejsc i odmówieniu modlitwy, do maturzystów zwrócił się Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, który upewnił absolwentów, że zostali dobrze przygotowani do tego ważnego egzaminu i życzył im powodzenia.
   W pierwszym dniu maturzyści piszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępujący do egzaminu rozwiązują zadania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są trzy pisemne egzaminy obowiązkowe: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.
    Każdy maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.
   W przypadku Żegociny maturzyści wybierali następująco: język angielski (6 osób), matematyka (4), język polski (6), wiedza o społeczeństwie (6), geografia (5), język francuski (1). Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego.
    Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Ich prace są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
    Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Natomiast świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r.
   Tegoroczna matura jest już siedemnastą w historii Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie, które w tym roku świętować będzie uroczyście jubileusz 20-lecia działalności.

Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 07.05.2013 r.

[wstecz]