Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r.

RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU "SZLACHETNE DŁONIE" - 02.05.2013

   W dniu 4 kwietnia 2013 roku Wójt Gminy Żegocina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Żegocina" realizowanego w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy oraz powołania Komisji Konkursowej. Powołana przez Wójta Komisja Konkursowa wybrała do realizacji ofertę opracowaną przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Nadzieja" z Brzeska zatytułowaną "Szlachetne dłonie". Na kierownika projektu Stowarzyszenie wybrało Panią Ewę Tajs, a bezpośrednimi realizatorkami będą Panie: Karolina Pławecka i Natalia Ptaszek.
    2 maja 2013 roku w Klubie "Relaks" Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie odbyło się spotkanie organizacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zgodnie z założeniami zaproszono na nie zarówno osoby po 50 roku życia, jak i dzieci i młodzież uczącą się z terenu Gminy Żegocina. Przybyłych powitali: Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz kierowniczka projektu Ewa Tajs. Poinformowali o zasadniczych założeniach projektu, który będzie realizowany od miesiąca maja do końca grudnia 2013 roku oraz źródłach jego finansowania (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i budżet Gminy Żegocina). Z kolei Panie Karolina Pławecka i Natalia Juszczyk przedstawiły opis poszczególnych działań przewidzianych w projekcie. Jest ich około 20 i obejmują m.in. warsztaty: taneczne, rekreacyjno-sportowe, prozdrowotne, wokalno - muzyczne, teatralne, fotograficzne,
obrzędów, tradycji i kuchni regionalnej, rękodzielnicze oraz kursy quillingu i haftu matematycznego, komputerowe. Są też przewidziane wyjazdy do teatru, na basen, do kręgielni oraz wycieczka krajoznawcza. Jak widać wszystkie zajęcia są bardzo atrakcyjne i na dodatek i bezpłatne.
   Wójt Gminy oraz realizatorki projektu zapraszają do udziału w programie kolejne osoby. Trzeba tylko spełnić jeden z dwóch warunków: być uczniem albo osobą w wieku powyżej 50 lat oraz zadeklarować w miarę możliwości systematyczny udział w zajęciach oraz zgłosić swoją chęć udziału u wspomnianych wyżej pań.
   Większość zajęć tematycznych odbędzie się w świetlicy OSP w Żegocinie, w siedzibie Wioski Internetowej (dawne ICEO). Najbliższe już we wtorek 7 kwietnia br. o godz. 16.00.
   W naszym serwisie będziemy systematycznie informować o realizacji tego wartościowego projektu, którego głównym celem jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żegocina.

Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r. Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r.
Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r. Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r.
Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r. Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r.

Inauguracja projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 02.05.2013 r.

[wstecz]