Szkoła Muzyczne w Żegocinie.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŻEGOCINIE

    Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury oraz Radę Gminy Żegocina. Kształci uzdolnioną muzycznie młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia. Na sześcioletni cykl nauczania przyjmowane są dzieci w wieku od lat 6 do 9.
    Cykl sześcioletni obejmuje naukę gry na takich instrumentach jak: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet, wiolonczela, klarnet, perkusja, trąbka.
    Na czteroletni cykl nauczania przyjmowana jest młodzież w wieku od lat 10-16. Cykl czteroletni obejmuje naukę gry na instrumentach: klarnet, saksofon, flet, trąbka, puzon, akordeon, gitara, perkusja, wiolonczela, fortepian.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
1. Podanie o przyjęcie wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym.
2. Opinię lekarską o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instr.

    Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 23 maja 2013 r. (Kwestionariusz można również pobrać w sekretariacie szkoły)

    Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. odbywa się na podstawiebadania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych ucznia i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

    Przesłuchania wstępne odbędą się w dniu:24 maja 2013 r. (piątek) w godz. 15:00 - 17:30 w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie, sala nr 44, IV piętro.

    Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej organizujemy spotkanie przygotowujące do przesłuchań wstępnych w dniu: 23 maja 2013 r. godz. 18:00, w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie, piętro czwarte, Aula Zespołu Szkół. im. A. Poręby.

                                                                                                  Z A P R A S Z A M Y !!!

   Wszelkie informacje o zasadach przyjęć i nauce w Szkole Muzycznej I stopnia w Żegocinie można uzyskać w sekretariacie lub telefonicznie podnumerem 14 613-20-28 oraz na stronie internetowej www.smzegocina.pl.

Uroczystość pasowania uczniów SM wŻegocinie 2010 r. Koncert noworoczny 2013.

Uroczystość pasowania uczniów SM wŻegocinie 2010 r.

Koncert noworoczny 2013.

[wstecz]