V. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. 2013.

      Podobnie jak w latach poprzednich Gmina Żegocina przystępuje do Sportowego Turnieju Miast i Wsi, którego XIX edycja została zaplanowana na okres od 26 maja do 01 czerwca 2013 roku. To największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Publikujemy wykaz imprez zaplanowanych w Gminie Żegocina w ramach tego Turnieju. Koordynatorem samorządowym wszystkich działań w nim zwiazanych jest Pani Halina Dudziak.
Impreza ma charakter konkursu, w którym obowiążują następujące kryteria:
1. Stosunek łącznej liczby osób startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców (w %).
2. Iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których zostały przeprowadzone.
3. Łączna liczba startujących w testach Coopera przeprowadzonych w ramach Turnieju.
    W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy - osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju jest udział w zorganizowanych imprezach turniejowych: grach sportowych, zawodach (np. tanecznych, wędkarskich itp.), turystyce lub innej formie aktywności ruchowej.
UWAGA: OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH, NIE MOGĄ BYĆ ZALICZANE DO UCZESTNICTWA W TURNIEJU.

WYKAZ  IMPREZ W GMINIE ŻEGOCINA
stmiw2013-02.jpg (64656 bytes)
LIST W SPRAWIE ORGANIZACJI V. EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH

Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast !
Do dyrektorów przedszkoli, szkół i rektorów wyższych uczelni !
Do dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów i dyrektorów spółek !
Do właścicieli firm prywatnych !
Do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych, turystycznych i animatorów kultury fizycznej !

   W latach 2009 - 2012 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowała Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywane były kolejne edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
Mimo, że inicjatywa rozszerzenia formuły Światowego Dnia Sportu (Challenge Day) wyszła ze stowarzyszenia TAFISA (The Association For International Sport for All), oprócz Polski, żaden z krajów członkowskich nie przystąpił do jej realizacji w praktyce.    
    Challenge Day, organizowany przez TAFISA, rozgrywany jest na starych zasadach (w roku 2013 odbędzie się 29 maja).
    W roku 2013, kontynuując rozpoczęte działania, po raz piąty, , w tym samym terminie: od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), na podobnych zasadach, organizujemy V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin.
   Niezmiennie głównym celem i mprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Parlament Europejski na wniosek Komisji Europejskiej ustanowił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Impreza nasza od lat aktywizuje społeczności lokalne do działań na niwie sportu powszechnego, budując społeczeństwo obywatelskie.
    Gdy pod patronatem samorządów lokalnych przygotujemy bogaty program sportowy, turystyczny i rozrywkowy, gdy w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich i ochotniczych hufcach pracy zorganizujemy "Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego", gdy kierownictwa firm, zakładów pracy, urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej - osiągniemy zakładany cel.
    W ubiegłorocznym IV Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2012 sklasyfikowano
382 miasta i gminy, w zależności od liczby mieszkańców w 6 - ciu grupach. Łącznie w imprezach turniejowych wystartowało ponad
1,7 mln osób.
    Centralna Komisja Turniejowa wyraża serdeczne podziękowania władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin, uczestniczącym w Turnieju. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy społecznych TKKF oraz innych stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy, osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe.

                                

Prezes Zarządu Federacji Sportu dla Wszystkich - Antoni Bara

SPRAWOZDANIE >>>

[wstecz]