Zebranie wiejskie w Żegocinie - 26.05.2013 rok.

   Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina odbyło się w niedzielne przedpołudnie - 26 maja 2013 roku. Do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie przybyło około 30 mieszkańców wsi, w tym tylko cztery kobiety. Nie sprawdziły się więc obawy, że pomieszczenie będzie za ciasne. Frekwencja, podobnie jak w latach poprzednich była niska, pomimo, że takie zebranie jest właściwie jedyną forma demokracji bezpośredniej, a więc możliwości osobistego decydowania o sprawach ważnych dla danej wsi. Mieszkańców wsi nie przyciągnął nawet tak kontrowersyjny temat, jak nowy, wymuszony ustawą sejmową system gospodarowania odpadami komunalnymi.
   Przybyłe osoby powitał sołtys Żegociny - Pan Bolesław Łękawa. Przedstawił porządek obrad, a następnie poinformowało działalności Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania wiejskiego tj. od dnia 18 marca 2012 roku. Jego sprawozdanie zawierało także dane o zrealizowanych we wsi Żegocina inwestycjach i remontach, a także pomocy dla osób jej potrzebujących.
   Najdłuższą częścią trwającego prawie półtorej godziny zebrania było wystąpienie Wójta Żegociny - Pana Jerzego Błoniarza, który najpierw złożył obszerne sprawozdanie z działalności samorządu w 2012 roku. Pewnie wielu ze zdumieniem dowiedziało się, że w prawie 20 milionowym budżecie gminy dochody własne z podatków wynoszą tylko 547 tys. zł, tj. mniej niż kosztuje prowadzenie 2 gminnych przedszkoli (916 tys. zł). Samorząd zrealizował w 2012 roku inwestycje o wartości ponad 4 mln 700 tys. zł. W dalszej części wystąpienia Wójt poinformował o zrealizowanych inwestycjach, koncentrując się na tym, co zrobiono w samej Żegocinie (głównie remonty dróg, modernizacja źródełka wody mineralnej, Izby Regionalnej oraz modernizacja sieci wodociągowej). Były one możliwe dzięki środkom pomocowym oraz zaciągniętym pożyczkom i kredytom. Przedstawił sytuację w oświacie i opiece społecznej.  Poinformowało następnych planach inwestycyjnych oraz o dużym zainteresowaniu mieszkańców dokonaniem zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy. Zaapelował o podłączanie się do sieci kanalizacyjnej, troskę o środowisko naturalne, propagowanie informacji o zamiarze sprzedaży działek, dzierżawie Bacówki w Rozdzielu. Mówił także o zamiarze ostatecznego rozwiązanie trudnej sprawy związanej z budynkiem byłej Spółdzielni Mleczarskiej. Podziękował wszystkim dyrektorom, kierownikom, radnym, pracownikom Urzędu Gminy w Żegocinie, sołtysom i radom sołeckim oraz mieszkańcom, którzy aktywnie włączają się w życie gospodarcze i społeczne wsi i gminy Żegocina.
    W końcowej części wystąpienia omówił temat wchodzących z dniem 1 lipca 2013 roku zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zwrócił uwagę na wynikające z ustawy sejmowej obowiązki mieszkańców, poinformował o przyjętych stawkach opłat i terminach składania deklaracji (do 10 czerwca 2013 r.). - Chciałbym, aby w naszej gminie było czysto i aby nowy system gospodarowania odpadami funkcjonował dobrze - powiedział, informując także, że sołtysi roznieśli do każdego gospodarstwa ulotki informacyjne oraz przekazali nowe, obowiązujące od 1 lipca 2013 roku terminy odbioru poszczególnych odpadów (te podane w Kalendarzu Strażackim na 2013 rok staną się nieaktualne).
  Sprawa odpadów nie spowodowała większej dyskusji, choć pytano dlaczego przyjęto tylko dwie stawki opłat (segregowane: 8 zł miesięcznie od gospodarstwa 1-osobowego i 24 zł miesięcznie od pozostałych gospodarstw), oraz o rozwiązanie dotychczasowych umów.
   Sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców wsi omówił nowy Kierownik Posterunku Policji w Żegocinie - mł. asp. Marcin Daniec. Zaapelował do mieszkańców o współpracę. Poinformował o sprawach związanych z wyrzucaniem śmieci na przystanki, do rowów i lasów, o wałęsających się psach, przestrzegł przed złodziejami i domokrążcami. Z kolei uczestnicy zebrania poprosili Kierownika o lepszy nadzór nad młodzieżą niszczącą nocą miejsca publiczne, znaki drogowe itp. Apelowano o częstsze kontrole miejsc, w których młodzież pije alkohol i dokonuje zniszczeń. Zgłoszono także potrzebę zajęcia się sprawą zniszczeń dokonywanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych.
   Z powodu wyczerpania tematów zebrania i braku dalszej dyskusji przewodniczący zebraniu sołtys Bolesław Łękawa zamknął obrady, dziękując wszystkim za przybycie i dyskusję.

 Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

 Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

 Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

 Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

 Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

 Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

Zebranie wiejskie sołectwa Żegocina - 26.05.2013r.

WIĘCEJ NA TEMAT ZEBRAŃ WIEJSKICH >>>

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIAWIEJSKIE W GMINIE ŻEGOCINA >>>

[wstecz]