Jubileusz 720-lecia Żegociny - 30.06.2013 r.

JUBILEUSZ 720-LECIA ŻEGOCINY - 30.06.2013

   "Roku Pańskiego tysiąc dwieście dziewięćdziesiątego trzeciego. Wszystkim razem i każdemu z osobna, współczesnym i przyszłym niniejszą treścią wiadomo czynimy, że my Zbigniew Żegota, dziedzic Łąkty, /.../ fundujemy kościół we wsi naszej Wola Żegota zwanej na cześć Boga Wszechmogącego i Świętego Mikołaja naszego patrona". 720 lat później Samorząd Gminy Żegocina przypomniał o tym wydarzeniu organizując 30 czerwca jubileuszowe uroczystości. Połączono je z tradycyjną imprezą plenerową "Powitanie wakacji".
    Radosne świętowanie dostojnego jubileuszu rozpoczęło się o godzinie 14.30 na Placu GS w Żegocinie. Tam, na zaimprowizowanej estradzie i przed nią, zaprezentowali się w programach wokalno - tanecznych najmłodsi mieszkańcy Gminy Żegocina. Spiker - Przemysław Szewczyk - kolejno zapowiedział występy: rozdzielskiego "Grosika", dziecięcej grupy tanecznej z CKSiT w Żegocinie oraz Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta", któremu towarzyszyła dorosła kapela ludowa CKSiT w Żegocinie.
   Kilka minut przed godziną 16 do miejscowego kościoła parafialnego przemaszerowała grupa złożona z pocztów sztandarowych gminy i jednostek straży pożarnych i to oznaczało rozpoczęcie drugiej części uroczystości - mszy świętej w intencji mieszkańców gminy. W koncelebrze, pod przewodnictwem księdza proboszcza Leszka Dudziaka, odprawili ją; ks. płk dr Zbigniew Kępa i ks. katecheta Janusz Kras. Kazanie wygłosił główny celebrans - ks. Leszek Dudziak, a nabożeństwo uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie.
   Przemarsz uczestników uroczystości na stadion Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina poprowadziła już Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, której naczelnikiem jest płk SG dr Stanisław Strączek. Kilka minut po godzinie 17 rozpoczęła się trzecia część uroczystości, która poprowadził Piotr Kępa. Ten element świętowania rozpoczął odśpiewaniem nieoficjalnego hymnu Żegociny - "Poloneza  Żegocińskiego" Zespół "Oaza", prowadzony przez Annę Rogala.
   Przybyłych uczestników uroczystości, wśród których byli m. in. parlamentarzyści: Urszula Augustyn, Joanna Bobowska, Włodzimierz Bernacki, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Stanisław Sorys, Jacek Pająk - Starosta Bocheński, powitał główny organizator uroczystości - Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Około 400 osób przybyłych na stadion wysłuchało następnie wykładu historycznego Jerzego Pączka (zastąpił zapowiadanego wcześniej na afiszach Jana Flaszę, który nie mógł przybyć do Żegociny), który mówił głównie o związkach obecnej Żegociny z dawną historią tej miejscowości. Po wykładzie o głos poprosili goście. Gratulacje z okazji pięknego jubileuszu i życzenia pomyślności na następne lata złożyli kolejno: Urszula Augustyn, Włodzimierz Bernacki, Roman Ciepiela i Stanisław Sorys (m. in. przekazali na ręce Wójta Jerzego Błoniarza medal "Polonia Minor", przyznany Gminie Żegocina przez Marszałka Województwa Małopolskiego w uznaniu wielowiekowej historii oraz wkład w rozwój samorządności w Małopolsce), płk SG Andrzej Zając - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Józef Mroczek (przekazał gratulacje od posła Edwarda Czesaka), Jacek Pająk oraz Stefan Kolawiński - Burmistrz Bochni.
   Po tej, oficjalnej części uroczystości nadeszła pora na pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Wspaniałe układy choreograficzne, świetnie zaaranżowana muzyka, urozmaicony program przypadły do gustu publiczności, która pomimo chłodu przybyła na uroczystość i gorąco oklaskiwała brawurowe popisy nowosądeckich muzyków.
   Ostatni element uroczystych obchodów jubileuszu, to właściwie tradycyjna impreza "Powitanie wakacji". Na estradzie zlokalizowanej na Placu GS w Żegocinie wystąpiły kolejno: Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, która nie tylko grała samodzielnie, ale także towarzyszyła solistce - Katarzynie Szpilka, "Rebel" - zespół rockowy z Zespołu Szkół w Żegocinie, grający głównie covery słynnej grupy "AC/DC" (bardzo udany debiut estradowy), oraz na zakończenie przygrywająca do tańca pod niestety zachmurzonym niebem grupa "Espresso".
    Impreza w dniu 30 czerwca 2013 roku była inauguracją obchodów "720-lecia Żegociny". Ciąg dalszy więc nastąpi. Już teraz zapraszamy na wystawę retrospektywna fotograficzną "Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Żegocinie", przygotowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej i wystawioną w Galerii Wiejskiej w Żegocinie (Izba Regionalna). Jubileuszowe świętowanie będzie także podczas imprezy plenerowej "720. Urodziny Żegociny", planowanej na weekend 17-18 sierpnia 2013 roku.

Jubileusz 720-lecia Żegociny - 30.06.2013 r.

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ >>>

FOTOGALERIA >>>

PRZEMÓWIENIE WÓJTA BŁONIARZA >>>

RELACJA WIDEO 720-LECIE >>>

MEDAL "POLONIA MINOR" DLA ŻEGOCINY >>>

RELACJA WIDEO "POWITANIE WAKACJI >>>

[wstecz]