Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.

SPOTKANIE Z KAZIMIERĄ FLYNN - ŻEGOCINA - 12.06.2013

   Z inicjatywy i przy osobistym zaangażowaniu Pani Alicji Janiczek z Żegociny Klub Seniora oraz CKSiT w Żegocinie zorganizowały w dniu 12 czerwca 2013 roku spotkanie z Panią Kazimierą Flynn z Leicester - z pochodzenia Polką, której życiowe losy wiodły przez Syberię aż do Anglii. Jej wspomnienia o wojennej tułaczce po nieludzkiej ziemi, o działalności wśród Polonii w Leicester były głównymi tematami spotkania, na które do Klubu "Relaks" przybyło kilkadziesiąt osób. Rolę gospodyni spotkania pełniła Pani Alicja Janiczek, która powitała przybyłych i w kilku zdaniach przedstawiła gościa spotkania.
    Życie Pani Kazimiery Flynn mogłoby posłużyć do napisania scenariusza filmu historycznego. Pani Kazimiera Flynn jest córką Marii Teresy Cecylii Lubomirskiej Tarnowskiej - redaktorki "Lwów" i potem Radia "Wolna Europa" i Antoniego Kazimierza Dominika Szymańskiego. Jest z wykształcenia historyczką, członkiem Stowarzyszenia Historyków przy Uniwersytecie w Leicester, a także aktywną działaczką polonijną w tym mieście. Zwiedziła wiele krajów świata, a w Polsce była już około 50 razy.
    Życie Kazimiery Flynn (z domu Szymańskiej) mogłoby posłużyć do napisania scenariusza filmu historycznego o dramatycznych, często tragicznych losach Polaków, którzy we wrześniu 1939 roku znaleźli się pod okupacją ZSRR. To przez rosyjskie NKWD Antoni Szymański został aresztowany, a jego żona zesłana i w straszliwych warunkach, 6 tygodni wieziona na Syberię (luty - marzec 1940 roku), do obozu pracy (łagru) w okolicy Nowosybirska. Pracowała tam przy wyrębie drzew w tajdze. Potem przewieziona została do Krasnojarska, w okolicę jeziora Bajkał. Tam spotkała męża, którego ulokowano w sąsiednim obozie jenieckim. Tam też, w 1943 roku urodziła się Kazimiera, choć jej ojca już nie było wtedy we wspomnianym obozie. Dzięki pomocy pracujących w tym obozie Gruzinek przeżyła. Potem uczyła się w rosyjskiej szkole. Dopiero po ponad 14 latach pobytu na tej nieludzkiej ziemi, mogła wyjechać z matką z Syberii. W Lwowie po raz pierwszy i ostatni zobaczyła dziadków, ale nie mogła tu zamieszkać. Przez polskie władze zostali skierowani do Bolesławca. Tam matka z córką dostały puste mieszkanie. Pomogła Parafia Św. Michała. Dzięki Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi ojciec, stacjonując w bazie lotniczej w Niemczech, odnalazł żonę. Dzięki temu Pani Kazimiera z mamą mogły wyjechać do Niemiec i tam, po prawie 16 latach rozłąki, rodzina wreszcie się połączyła. Wkrótce wyjechała do Anglii, do Leicester, w którym znajdowała się baza lotnicza. Pani Kazimiera poznała tam oficera angielskiego pochodzenia szkockiego Flynna i wyszła za niego za mąż. Był zauroczony Polską. - Jestem z urodzenia Szkotem, ale kocham Polskę - mówił. Niestety już nie żyje.  
   W dalszej części Pani Kazimiera snuła opowieść o polskiej emigracji w Leicester, o działaniach pomocowych dla Polaków w kraju po wprowadzeniu w 1981 roku stanu wojennego, o kultywowaniu polskiej kultury na emigracji. 
   Pani Alicja Janiczek odczytała też wiersz, napisany w tym roku przez Panią Kazimierę, który nosi tytuł "Prośba". Autorka wyraża w nim wielką tęsknotę za miejscami, w których przebywała, a kończy go prośbą: "A teraz gwiazdo swym promiennym blaskiem przekaż mój ukłon wszystkim bohaterom, którzy zginęli w śniegach Syberii i tym, którzy swe życie złożyli na Ołtarzu Ojczyzny - mojej Ojczyzny - Polski".
   Uzupełnieniem prelekcji był występ utalentowanej uczennicy - Katarzyny Szpilki, która dla zebranych zaśpiewała piosenkę pod wielce wymownym w tym dniu tutułem "Człowieczy los". Słuchacze zadali też Pani Kazimierze kilka pytań oraz wyrazili słowa uznania za piękne relacje i wielki patriotyzm, ukształtowany głównie przez mamę.
   Za piękne, wzruszające, choć bardzo smutne w swej wymowie wspomnienia, podziękowano gościowi z Leicester bukietami kwiatów i wyrazami uznania i podziękowania za piękną, patriotyczną postawę i działania na rzecz Polonii.
   Na zakończenie półtoragodzinnego spotkania Pan Czesław Pączek zaprosił zgromadzonych do zwiedzenia urządzonej od nowa i czekającej na oficjalne otwarcie Izby Regionalnej.

Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r. Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.
Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r. Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.
Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r. Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.
Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r. Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.
Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r. Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.
Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r. Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.

Spotkanie z Panią Kazimierą Flynn - Żegocina - 12.06.2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE >>>

MIGAWKA FILMOWA >>>

[wstecz]