Żegociński Słownik Biograficzny.

"ŻEGOCIŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY" - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁREDAGOWANIA

   Historycy przypuszczają, że osada zwana dziś Żegociną została założona przez Wierzbiętę jeszcze w czasach Bolesława Krzywoustego (I poł. XII wieku). Wg Szczęsnego Morawskiego książę Bolesław Wstydliwy nadał rycerzowi Żegocie - herbu Topór osadę - Villa Żegota. Pod koniec XIII w. właścicielem wsi był Zbigniew Żegota - dziedzic sąsiedniej Łąkty Starej, który w roku 1293 ufundował w Żegocinie kościół, co zapewne wiązało się z lokowaniem wsi na prawie niemieckim.
   Przez osiem wieków, kolejne pokolenia mieszkańców budowały tu cywilizację, ciągle wzbogacając dorobek materialny i duchowy tutejszej społeczności. Na pewno były wśród nich jednostki wybitne, które zasłużyły na pamięć i wdzięczność potomnych. Tu, w żegockiej ziemi, urodziło się także wiele osób, które mają rozliczne zasługi w innych rejonach Polski, a nawet świata. W Żegocinie mieszkało także wielu "przybyszów" - ludzi, których rzucił tu los, a oni naszej małej ojczyźnie oddali swoje siły, dzieła i serce.
    O wielu z nich już się nigdy nie dowiemy. Odeszli w zapomnienie, bo nikt o nich nie napisał. Ale na szczęście można jeszcze uratować od podobnego losu wiele zasłużonych osób, przynajmniej tych z okresu minionego wieku.
    W 2005 roku powstał pomysł, by upamiętnić ich dokonania i zasługi w specjalnym wydawnictwie. Zadania tego podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Od tego czasu członkowie tej organizacji, zbierają materiały o takich właśnie osobach, a docelowo planują wydać "Żegociński Słownik Biograficzny".
    Aby był to materiał rzetelny, niezbędna jest współpraca właściwie wszystkich: samorządu, parafii, nauczycieli i to nie tylko historii, właściwie także każdego mieszkańca. W domowych archiwach jest jeszcze wiele dokumentów, zdjęć, różnych zapisków. Stowarzyszenie prosi także o współpracę rodziny rodaków rozsiane po całym świecie.
   W "Słowniku ... będą zamieszczane wyłącznie biogramy osób zmarłych. Informacje o nich można przesyłać na adres autora serwisu www.zegocina pl, albo listownie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy 32-731 Żegocina. Liczymy na Państwa pomoc. Przypomnijcie ich imiona, nazwiska, dane biograficzne; przyślijcie do zeskanowania dokumenty, zdjęcia, wspomnienia itp. Niech to będzie nasz wspólny dowód wdzięczności i pamięci o tych, którzy żyli przed nami.

BIOGRAFIE OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA ŻEGOCINY >>>

[wstecz]