Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.

ZAPRASZAMY NA BASEN W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 18.07.2013

     Tydzień wcześniej niż w ubiegłym roku uruchomiony został otwarty Basen Kąpielowy w Łąkcie Górnej. Pierwsi miłośnicy wodnych kąpieli skorzytali z niego w dniu 18 lipca 2013 roku. Woda jest póki co dosyć chłodna, ale z każdym ciepłym dniem będzie coraz cieplejsza.
     Urząd Gminy w Żegocinie - gospodarz obiektu - informuje że Basen Kąpielowy w Łąkcie Górnej będzie czynny codziennie  w godz. od 10-tej do 18-tej. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa ratownik.
    Przed korzystaniem z basenu trzeba koniecznie zapoznać się z wywieszonym na tablicy informacyjnej regulaminem kąpieliska, który publikujemy także poniżej.
Oprócz pływania można pograć w plażową piłkę siatkową. 
   Przypomnijmy, że w ubiegłym roku basen i droga do niego zostały zmodernizowane za pieniądze żeocińskiego samorządu i PROW-u.

Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.  Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.
Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.  Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.
Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.  Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.

Na basenie w Łąkcie Górnej - 18 lipca 2013 r.

REGULAMIN BASENU W ŁĄKCIE GÓRNEJ

§ 1
Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Łąkcie Górnej.
§ 2
1. Basen jest czynny w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.
§ 3
Z basenu mogą korzystać osoby:
a) grupy zorganizowane pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) osoby indywidualne,
c) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 4
Na basen nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) z otwartymi ranami,
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
§ 5
Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialny jest ratownik oraz opiekunowie grup zorganizowanych.
§ 6
Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków odurzających, a także posiadania przedmiotów szklanych i innych, mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.
§ 7
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 8
Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska.
§ 9
Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenie poprzez:
- załatwianie potrzeb fizjologicznych,
- używanie mydła i innych środków czyszczących.
§ 10
Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom ratownika pełniącego dyżur.
§ 11
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zabrania się użytkownikom:
a) biegania po obejściach basenu,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenu i słupków startowych,
c) wpychania do wody i zanurzania w wodzie innych użytkowników,
d) hałasowania,
e) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.
§ 12
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu,
§ 13
W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenu.
§ 14
Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania go.

[wstecz]