Maria Dudzic i uczestnicy uroczystości.

SETNA ROCZNICA URODZIN PANI MARII DUDZIC - 12.07.2013

     12 lipca 2013 roku w Bełdnie miała miejsce wyjątkowa i wzruszająca uroczystość. W tym dniu rozpoczęła świętowanie swoich setnych urodzin mieszkanka tej wioski - Pani Maria Dudzic. Z tej to okazji w domu Dostojnej Jubilatki odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli niecodzienni goście: Wójt Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie - Maria Pławecka-Stańdo, Sołtys Bełdna Stanisław Furtak, Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bochni Wiesław Palczewski i kierowniczka Wydziału Rent i Emerytur tegoż Inspektoratu - Aneta Malisz. Obecni byli także członkowie Rodziny Jubilatki razem z nią mieszkający w domu w Bełdnie.
    Dostojna Jubilatka urodziła się 13 lipca 1913 roku w Rozdzielu, w przysiółku Rola. Tu mieszkali jej rodzice Agnieszka i Tomasz Wiśniowscy. W Rozdzielu Pani Maria uczęszczała do Szkoły Powszechnej. Wraz z rodzicami musiała ciężko pracować na roli. Dosyć wcześnie, bo w 19 roku życia wyszła za mąż, za Andrzeja Dudzica - rolnika z Łąkty Górnej. Przeniosła się do jego domu i tam wspólnie gospodarzyli, wychowując także czworo dzieci: Stanisława, Kazimierza, Franciszkę i Władysława. Gdy w 1970 roku zmarł jej mąż, gospodarować było coraz trudniej, a i zdrowie nie dopisywało. Jedenaście lat temu oddała się pod opiekę jedynej córki - Franciszki i przeniosła się do jej domu w Bełdnie. Tu doczekała się w niezłej kondycji fizycznej (do dziś bez okularów czyta książki) setnej rocznicy urodzin. Na uroczystość rodzinną, zaplanowaną na sobotę 13 lipca 2013 roku, zjedzie się duża część rodziny, która oprócz wspomnianych już dzieci i osób wżenionych do rodziny składa się teraz z 21 wnuków i 24 prawnuków.
    Uroczystość w dniu 12 lipca, współzorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Żegocinie oraz Rodzinę Jubilatki, była więc tylko prologiem do zasadniczych uroczystości. Jako pierwszy życzenia Jubilatce złożył Wójt Jerzy Błoniarz. Po przemówieniu, w którym powiedział m. in. takie słowa:"Przyjechaliśmy wyrazić Pani wdzięczność i jednocześnie zadowolenie za to wszystko, co Pani zrobiła dla społeczności gminy i dla rodziny - powiedział Wójt Błoniarz, który następnie odczytał także treść okolicznościowych adresów przekazanych Jubilatce przez Premiera Rządu RP Donalda Tuska oraz Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera.
  "Szanowna Pani, zwracam się do Pani w dniu wspaniałego jubileuszu 100-Iecia Pani urodzin. Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież Jan Paweł II w „Liście do ludzi w podeszłym wieku" pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa". Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata" - napisał we wspomnianym liście Prezes Rady Ministrów. 
    Podobne treści zawarł w swoim, okolicznościowym adresie do Jubilatki Wojewoda Małopolski Jerzy Miller pisząc: "Z okazji 100-lecia urodzin mam przyjemność złożyć Pani życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pani życie jest niewątpliwie skarbnicą wielu  doświadczeń, tych trudnych i tych radosnych. Wierzę, ze dla Pani bliskich są one źródłem cennych rad i wskazówek. Gratulując jubileuszu, życzę Pani pogody ducha oraz wielu powodów do radości".
   Wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych długich lat życia Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bochni Wiesław Palczewski przekazał Dostojnej Jubilatce list od członka Zarządu ZUS - Elżbiety Łopacińskiej, w którym poinformowała o przyznaniu Jubilatce z dniem 1 lipca 2013 roku dodatkowego świadczenia honorowego. Do życzeń dołączyli się także pozostali goście, przekazując Jubilatce także kwiaty i upominki. Jubilatka i jej rodzina poczęstowali natomiast gości jubileuszowym tortem.

Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r. Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r.
Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r. Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r.
Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r. Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r.

Setne urodziny Pani Marii Dudzic  - 12.07.2013 r.

[wstecz]