Kapliczka na drzewie przy drodze do Rozdziela.

KONKURS "PIĘKNO UKRYTE WLUDOWYCH KAPLICZKACH" - VII.2013

    Klub Dobrze Nastawionych radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ogłaszają wakacyjny konkurs pt: „Piękno ukryte w ludowych kapliczkach i ich historia”.
    Jesteś ciekawy i dociekliwy? Lubisz wędrować i słuchać opowieści? Potrafisz fotografować, malować i rysować – to jest konkurs dla Ciebie! Szczegółów szukaj na stronie www.klubdobrzenastawionych.pl lub na portalu społecznościowym Facebook.
W Twoim najbliższym otoczeniu jest przynajmniej kilka kapliczek. Z pewnością nie powstały przypadkowo. Mają one szczególne znaczenie i są ważne w życiu lokalnej społeczności. Chcemy zachować ich historie od zapomnienia, utrwalić ich piękno i wyjątkowość.
    Zdjęcia, obrazy lub rysunki oraz historię powstania kapliczki spisaną lub nagraną (wraz z podaniem autora opowiedzianej historii), należy przesyłać na adres: Klub Dobrze Nastawionych RDN Małopolska ul. Bema 14, 33-100 Tarnów lub mailowo: klub@rdn.pl.
Klub Dobrze Nastawionych zorganizuje wystawę nadesłanych prac 15 września br. w Ryglicach w spichlerzu z 1757 r. Wyróżnione prace będą ocenianie w trzech kategoriach: fotografia, malarstwo, rysunek. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami /m.in. tablet, aparat fotograficzny, i-pod/.
    Ruszaj na wakacyjne szlaki po piękno i przygodę!

Regulamin konkursu
1. Konkurs pt: „Piękno ludowych kapliczek i ich historia” organizuje Klub Dobrze Nastawionych radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Diecezji Tarnowskiej.
3. Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
4. Zadanie polega na wykonanie fotografii, obrazu lub rysunku kapliczki.
5. Podanie patrona, który znajduje się w kapliczce.
6. Opisanie lub nagranie historii związanej z powstaniem kapliczki.
7. Pracy konkursowej autor może nadać indywidualny tytuł.
8. Do oceny konkursowej zostaną dopuszczone prace starannie wykonane i opisane zgodne z tematem konkursu.
9. Prace podpisane prosimy przesyłać na adres:
Klub Dobrze Nastawionych
33-100 Tarnów ul. gen. J. Bema 14
lub adres e-mail: klub@rdn.pl z dopiskiem – Konkurs wakacyjny
10. Informacje o zwycięzcach zostaną ogłoszone na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz na stronie http://klubdobrzenastawionych.pl .
11. Nadesłane prace będą nagrodzone i zaprezentowane na wystawie 15 września br. zorganizowanej przez Klub Dobrze Nastawionych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


   Na terenie Gminy Żegocina jest około 100 krzyży, figur i kapliczek przydrożnych. Każdy obiekt ma swoją genezę i często już długą historię. Warto ją poznać, zarejestrować i wziąć udział w konkursie. Gorąco zachęcamy.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

[wstecz]