Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.

WICEMARSZAŁEK ROMAN CIEPIELA NA KONSULTACJI W ŻEGOCINIE - 03.07.2013

   Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął przygotowania do planowania działań związanych z wykorzystaniem środków unijnych przydzielonych na lata 2014-2020. Chce jak najefektywniej je wykorzystać. W optymalnym wyborze przedsięwzięć mają pomóc   konsultacje z samorządami, organizacjami pozarządowymi. Na takie właśnie spotkanie z udziałem ponad 20 osób, które odbyło się 3 lipca 2013 roku w Żegocinie, przybył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Spotkał się tu z radnymi, działaczami społecznymi, przedsiębiorcami, urzędnikami, dyrektorami szkół i przedszkoli, sołtysami.
   Pełniący rolę gospodarza spotkania Wójt Jerzy Błoniarz przywitał gościa i uczestników spotkania i krótko ich sobie przedstawiał. Zasadnicza część spotkania to ilustrowany prezentacją komputerową wykład Wicemarszałka Ciepieli na temat: "Polityka rozwoju Małopolski do 2020 roku". Prelegent poinformował, że jest szansa na to, że Małopolska otrzyma z Unii Europejskiej środki o 40% większe niż w obecnej kadencji. Będą to prawdopodobnie ostatnie tak duże pieniądze i dlatego trzeba je bardzo dobrze i mądrze wykorzystać;tak, aby zapewniły dalszy rozwój regionu i Polski. Podstawowe kierunki tego rozwoju określone zostały w Strategii Rozwoju Małopolski. Władze Małopolski określiły 11 programów strategicznych. Każdy z nich został omówiony dokładniej. Teraz właśnie trwają prace nad opracowaniem kryteriów szczegółowych. Wicemarszałek omówił także podstawowe założenia Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym jest 10 osi priorytetowych. Podkreślił, że bardzo ważne jest teraz przedyskutowanie w każdej gminie i w każdym mieście, na jakie projekty będzie można wydać pieniądze. Zwracał uwagę na innowacyjność. Poinformował także, że nie będzie pieniędzy na sport, niewielkie będa też środki na opiekę medyczną. Na koniec zachęcił do dyskusji.
   Wypowiedziało się w niej kilka osób. Dyrektor ZS w Żegocinie Danuta Pączek chwaliła projekt "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce", omówiła jego realizację w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żegocinie, zwróciła uwagę, że potrzebne są środki na innowacje pedagogiczne i poprawę bazy szkolnej. Bardzo dobrze oceniła działalność Biura Projektów. O problemach związanych z edukacja mówił także dyrektor ZS w Łąkcie Górnej Jan Rosiek. Wyraził żal z powodu zakończenia projektu dla zdolnych uczniów "Diament". Zwrócił uwagę na małą przepustowość internetu w naszym rejonie oraz na brak środków na utrzymanie zbudowanych z unijnych środków obiektów. Poruszył także problem finansowania stołówek szkolnych oraz absurdalnych przepisów związanych z funkcjonowaniem gabinetów ginekologicznych oraz przepisów przetargowych, w których jedynym kryterium jest najniższa cena. Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska Reginald Łukasik pytał o możliwość pozyskiwania środków unijnych dla spółdzielni, a Wiesław Dudziak - Dyrektor ZGK w Żegocinie o możliwość pozyskania środków na modernizację oczyszczalni ścieków, a właściwie na trudności (znów przepisy !!) w ich uzyskaniu. Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek opowiedział o przeszkodach w pozyskiwaniu środków przez przedsiębiorców i zbyt niskim procencie zwrotu kosztów oraz długim czasie oczekiwania na ten zwrot. Apelował  możliwość tworzenia stref gospodarczych nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także na wsiach. Poruszył także sprawę rozwoju turystyki, tworzenia miejsc pracy na wsi oraz funkcjonowania funduszu pożyczek wzajemnych.
   Roman Ciepiela ustosunkował się do wszystkich zgłoszonych problemów i tematów. Uznał, że dyskutanci poruszyli wiele ważnych spraw. Zachęcił Wójta, samorząd, przedsiębiorców, szkoły, organizacje pozarządowe do tworzenia bazy projektów już teraz, aby w chwili kiedy będą znane szczegółowe kryteria i ogłoszone nabory, można je było przedstawić do konkursu. Zapowiedział także kolejne spotkania informacyjne.

Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r. Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.
Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r. Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.
Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r. Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.
Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r. Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.
Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r. Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.

Spotkanie konsultacyjne Romana Ciepieli w Żegocinie - 03.07.2013 r.

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJĘ

Pismo - zaproszenie na konsultacje.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął przygotowania do nowej unijnej perspektywy finansowej. Chcemy jak najefektywniej wykorzystać pieniądze, które bedą dostępne w lalach 2014-2020. Dzięki nim możemy zadbać o rozwój całej Małopolski.
  W optymalnym wyborze przedsięwzięć pomogą bezpośrednie konsultacje z samorządami, organizacjami pozarządowymi i liderami lokalnymi. Chciałbym, by były one okazją do przedstawienia inicjatyw prorozwojowych, istotnych w skali regionu, ale także zadań ważnych dla lokalnych społeczności.
  Serdecznie zapraszam na spotkanie, podczas którego chciałbym porozmawiać o planach i potrzebach gminy Żegocina.
Odbędzie się ono w środę, 3 lipca, o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Żegocinie (sala narad).
   Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy wnioski, pozwalające wykorzystać szanse rozwojowe, przed którymi niebawem staniemy.

                                                                         Z poważaniem.
                               Roman Ciepiela - Wicemarszałek Małopolski

[wstecz]