Letnia półkolonia 2013.

LETNIA PÓLKOLONIA W ŻEGOCINIE - 11-20.07.2013

      W dniach od 11 - 20. lipca 2013 r.  w Żegocinie miała miejsce półkolonia letnia, której organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie a współorganizatorem było CKSiT w Żegocinie. Wzięło w niej udział 55 dzieci z wszystkich sołectw gminy Żegocina. Kierownikiem półkolonii była Małgorzata Waligóra, zaś opiekę sprawowały: Anna Zelek, Marta Kędra, Stanisława Stach, Małgorzata Mikołajek. Aby wziąć udział w półkolonii dzieci musiały spełnić dwa warunki: ubezpieczenie co najmniej jednego rodzica w KRUS-ie i być w wieku 7 - 16 lat.
    Dzięki wsparciu finansowemu Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie jak również Urzędowi Gminy w Żegocinie (Fundusz Antyalkoholowy) dziesięciodniowy wypoczynek obfitował w wiele atrakcji.
   11.07.2013 r. uczestnicy spotkali się z organizatorem wypoczynku oraz z kadrą opiekuńczą. Zapoznali się z harmonogramem, regulaminem oraz zasadami obowiązującymi w czasie półkolonii. Następnie odbyła się prelekcja z Komendantem Policji Marcinem Dańcem na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz st. kpt. Witoldem Sajakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Potem odbył się konkurs plastyczny na plakat pt. ,,Zdrowo i wesoło”. Kolejnym punktem programu były warsztaty z wikliny peruwiańskiej, które przeprowadziła pani Anna Cudejko z Klubu Seniora w Żegocinie.
    12.07.2013 r. Odbyła się wycieczka do ZOO w Krakowie, gdzie uczestnicy nie tylko mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt , ale także mieli możliwość karmienia niektórych.
   13.07.2013 r. Przeprowadzone zostały warsztaty z filcu, a następnie uczestnicy udali się na mszę św. do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.
    14.07.2013 r. Uczestnicy półkolonii udali się do Podola na mszę św. a potem nad Zalew Rożnowski na godzinny rejs statkiem ,,Alka” w Bartkowej.
    15.07.2013 r. Dzieci doskonaliły naukę pływania w Krytej Pływalni w Proszówkach.
    16.07.2013 r. Na wycieczce w Inwałdzie w Parku Miniatur uczestnicy mieli możliwość poznania krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Skorzystali również z Parku Rozrywki, gdzie bawili się doskonale, następnie udali się do Warowni - pięknego zamku na wzgórzu oraz chat położonych u jego podnóża. Tam uczestniczyli w warsztatach rzemieślniczych. Wysłuchali i zobaczyli prezentację multimedialną z udziałem smoków. W tym dniu atrakcje się jeszcze nie skończyły, gdyż udali się jeszcze ciuchcią do mini ZOO, gdzie mieli możliwość jeździć konno, karmić zwierzęta oraz korzystać z placu zabaw.
    17.07.2013 r. Uczestnicy wyruszyli na pieszą wycieczkę na cmentarz I wojny światowej w Kamionce Małej - "Jastrzębce”.
    18.07.2013 r. Odbyły się zajęcia na boisku sportowym w Łąkcie Górnej, a następnie dzieci wraz z opiekunami udali się na tamtejszy basen kąpielowy, gdzie miały możliwość pływać i grać w piłkę plażową.
    19.07.2013 r. Podczas lekcji regionalizmu pt. "Nasza Mała Ojczyzna” dzieci zwiedzały Zamek Lubomirskich i Kmitów w Nowym Wiśniczu oraz Muzeum Ziemi Wiślickiej i Izbę Regionalną  Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
    20.07.2013 r. W ostatnim dniu półkolonii dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem spotkali się w sali CKSiT w Żegocinie, aby świętować zakończenie realizacji projektu. Podczas programu artystycznego dzieci podziękowały wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji półkolonii. Następnie p. Małgorzata Waligóra podziękowała p. Wójtowi oraz P. Czesławowi Pączkowi za udzielone wsparcie półkolonii z Funduszu Antyalkoholowego, dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość poszerzenia atrakcji. Przedstawiła źródła finansowania wypoczynku oraz ich wydatkowanie. Podziękowania również otrzymali: dyr. CKSiT Mieczysław Kędra, kadra opiekuńcza: p. Anna Zelek, Marta Kędra, Stanisława Stach, Małgorzata Mikołajek; kucharka p. Maria Gajewska oraz Kinga Adamczyk. Zostały również wręczone brożki zrobione z filcu dla rodziców podczas zajęć plastycznych, wręczone zostały wyprawki szkolne ufundowane ze Związku Młodzieży Wiejskiej. Pan Wójt wręczył nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego a następnie sam zabrał głos wyrażając uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do współorganizacji półkolonii. Na koniec p. dyr. Mieczysław Kędra zaprosił wszystkich zgromadzonych na obejrzenie pokazów slajdów ze zdjęciami oraz na mały poczęstunek.

Materiał nadesłany: MW

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Półkolonia 2013 r.

Na letniej półkolonii w Żegocinie - 11-20.07.2013 r.

[wstecz]