Inauguracja roku szkolnego 2013/2014.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

    W poniedziałek - 2 września 2013 roku - rozpoczął się rok szkolny 2013/2014. Tradycyjnie już młodzież szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami rozpoczyna rok szkolny i jednocześnie rok katechetyczny od udziału w uroczystej mszy świętej. Takie nabożeństwa odbyły się zarówno w Łąkcie Górnej, jak i Żegocinie (tu były dwa nabozeństwa, o godz. 8.00 dla Zespołu Szkół w Żegocinie, o 9.30 dla pozostałych szkół z terenu parafii). Uczestnicy tych nabożeństw dziękowali Panu Bogu za szczęśliwe przeżycie wakacji oraz modlili się w intencji dobrego i szczęśliwego przeżycia nowego roku szkolnego i katechetycznego.
    Uczniów czeka w tym roku szkolnym 187 dni nauki i aż 103 dni wolne, zanim 27 czerwca 2014 r. odbiorą świadectwa i wyjadą na kolejne wakacje.
Jako pierwsi do uroczystego świętowania pierwszego dnia nowego roku szkolnego przystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie,  jako ostatni uczniowie Szkoły Muzycznej w Żegocinie, którzy zebrali się w szkole dopiero o godzinie 18.00. Tradycyjnie już w pierwszym dniu nauki drogę do szkoły zabezpieczali policjanci, którzy pełnili dyżury na drogach w okolicy szkół. W Żegocinie robił to osobiście kierownik miejscowego posterunku Marcin Daniec.
    Ciągle zmniejszająca się liczba uczniów w żegocińskich szkołach wymusiła zmiany w zatrudnieniu nauczycieli, którym w wielu przypadkach zmniejszyła się znacząco liczba godzin etatowych. To także poważny problem dla samorządu lokalnego, któremu zaczyna brakować środków na finansowanie oświaty wg dotychczasowych standardów. Nabór do Zespołu Szkół w Żegocinie był słaby, pomimo wielu dodatkowych starań zarówno dyrekcji tej szkoły, jak i Wójta Gminy. Szkoda, że rodzice gimnazjalistów tak duże ilości dzieci wysłali do szkół w innych gminach, przez co wsparli finansowanie oświaty w tamtych miejscach i tym samym przyczynili się do obniżenia subwencji oświatowej dla Gminy Żegocina, która - jak powszechnie wiadomo, liczona jest według ilości uczniów. Jeśli nic się nie zmieni w finansowaniu oświaty ze strony państwa, trzeba się liczyć już nie tylko z oszczędnościami, ale także ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych gminy Żegocina.
    Kolejne klasy obejmie w tym roku reforma programowa. Po raz ostatni dzieci sześcioletnie poszły do przedszkola. Od przyszłego roku sześciolatki będą musiały już obowiązkowo iść do szkoły podstawowej.
   Wszystkim uczniom życzymy w rozpoczętym roku szkolnym powodzenia w nauce, a nauczycielom sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - RELACJE

Inauguracja w PSP w Żegocinie. Inauguracja w ZS w Żegocinie.
PSP W ŻEGOCINIE >>> ZS W ŻEGOCINIE >>> SM W ŻEGOCINIE >>>
  Inauguracja w PSP w Bytomsku. Inauguracja w ZS w Rozdzielu.     
PSP W BYTOMSKU >>> ZS W ROZDZIELU >>> ZS W ŁĄKCIE GÓRNEJ >>>

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014:

Uczniów czeka 187 dni nauki i aż 103 dni wolne, zanim 27 czerwca 2014 r. odbiorą świadectwa i wyjadą na kolejne wakacje.

23 grudnia 2013 - 1 stycznia 2014 - zimowa przerwa świąteczna
3-16 lutego - ferie zimowe w Małopolsce
1 kwietnia 2014 - sprawdzian szóstoklasisty. 
17-22 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
23 - 25 kwietnia - egzamin gimnazjalny
5 maja - początek matur. 
19 czerwaca  - Boże Ciało
23 czerwca - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych i techników
24-27 czerwca - etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników
27czerwca - koniec roku szkolnego
1 lipca-8 sierpnia - etap praktyczny egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

[wstecz]