Polski Cmentarz Wojenny Miednoje.

KAPELANI Z ŻEGOCINY MODLILI SIE PRZY GROBIE RODAKA

    Od 13 lat, każdego roku w dniu 2.września do Miednoje pielgrzymują delegacje służb mundurowych, Rodziny Policyjnej 1939, rodzin katyńskich, aby pomodlić się, oddać cześć i hołd 6300 zamordowanym tam policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.
    Miednoje to także miejsce pochówku starszego posterunkowego ŚP. Władysława Imiołka z Posterunku Policji w Żegocinie. W tym roku w Miednoje przewodniczył Mszy Świętej za poległych funkcjonariuszy Służb Mundurowych, a także kazanie wygłosił Bp Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W kazaniu Biskup Polowy mówił o dramacie tam zamordowanych. "Naszych braci pozbawiono chrześcijańskiego pogrzebu. W godzinie ostatniego pożegnania zabrakło rodziny i przyjaciół. Rodziny nie zostały nawet powiadomione o śmierci ojca, brata czy męża. Nie mogły więc opłakać ich odejścia. Nie było też wtedy kapłana, który by odprawił Mszę św. i modlił się nad mogiłami, prosząc o miłosierdzie Boże" - powiedział.
    Ordynariusz wojskowy zaapelował o stałą i szczerą pamięć o zamordowanych i poległych funkcjonariuszach Służb Mundurowych spoczywających w Miednoje: "Funkcjonariusze spoczywający na wojennym cmentarzu w Miednoje byli solą dla ziemi i światłem dla świata, który tonął w mrokach przemocy, łamania podstawowych praw człowieka oraz rozlewu krwi. Nie pozwólmy, aby zgasło światło wierności Bogu i Ojczyźnie zapalone przez męczeńską śmierć naszych braci. Na ich wzór pozostańmy zawsze wierni Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie" - zakończył.
    Wśród uczestników uroczystości byli m.in. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, gen. bryg. Dominik Tracz Komendant Główny Straży Granicznej, gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Andrzej Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz "Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939".
    Wraz z Biskupem Polowym Mszę świętą koncelebrowali żegocińscy Księża Kapelani: Ks. prał. płk SG dr Zbigniew Kępa - Dziekan Straży Granicznej, notariusz Kurii Polowej oraz Ks. dr Kazimierz Fąfara - Kapelan Policji Diecezji Tarnowskiej.
    Księża Kapelani z niezwykłym wzruszeniem mówią o spotkaniu w dniu 2. września 2013 roku w Miednoje przed tablicą, która utrwala pamięć zamordowanego na nieludzkiej ziemi + st. post. Władysława Imiołka. Poległ tam, bo był Polakiem. Uczy wierności.
   Uczestnicy tegorocznego wyjazdu udali się także do Tweru.Tam byli przetrzymywani uwięzieni policjanci, a potem przewożeni do Miednoje, gdzie ich rozstrzeliwano. W Twerze jest tablica upamiętanijąca te fakty, przed którą uczestnicy pielgrzymki składali wieńce  i zapalali znicze.

Nabożeństwo na Polskim Cmentarzu w Miednoje.

Nabożeństwo na Polskim Cmentarzu w Miednoje.
Na Polskim Cmentarzu w Miednoje. Tablice inskrypcyjne w Miednoje.
Tablica poświęcona W. Imiałkowi (Imiołkowi). Na Polskim Cmentarzu w Miednoje.
Z lewej ks.K.Fafara. Skłądanie wieńcó pod tablicą pamiątkową w Twerze.
Duchowni - uczestnicy nabożeństwa na Polskim Cmentarzu w Miednoje. Z prawej: ks.K.Fąfara i Ks. Płk Z.Kępa.

Duchowni - uczestnicy nabożeństwa na Polskim Cmentarzu w Miednoje. Z prawej: ks.K. Fąfara i Ks. Płk Z. Kępa.

Materiał nadesłany: KF

[wstecz]