Wręczenie certyfikatu w Bytomsku.

Przedłużenie Certyfikatu.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO" - 11.10.2013

    Certyfikat Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" przyznawany jest w ramach realizowanego od 9 lat projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Już ponad 250 szkół w Małopolsce posiada ten certyfikat i realizuje założenia projektu, realizowanego na bazie doświadczeń policji holenderskiej.
    Certyfikaty przyznawane są w ramach Projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, który jest kompleksowym systemem działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.
    Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To wreszcie próba aktywizowania młodzieży do działania na rzecz innych.
    Certyfikat ma charakter honorowy i jest dokumentem przyznawanym na okres dwóch lat. Potem może być przedłużany na kolejne 5 lat. Posiadacz certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.
   27 września 2011 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - jako pierwsze w Gminie Żegocina certyfikaty "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" odebrały delegacje Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja w Bytomsku oraz Zespołu Szkół w Rozdzielu.
    W tym roku do tego elitarnego grona dołączyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej. Delegacja szkoły w składzie: Jan Rosiek - dyrektor, Wioletta Nowak - koordynator, Marek Adamczyk - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego odebrała w dniu 3 października 2013 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo".
    Sukcesem zakończyły się także starania wspomnianych wcześniej szkół z Bytomska i Rozdziela o przedłużenie Certyfikatu. W dniu 11 października 2013 roku, w obu szkołach, podczas uroczystych akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Leszek Machaj z Komendy Powiatowej Policji w Bochni, a asyście Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie mł. asp. Marcina Dańca przekazał przedłużenia ważności certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" na ręce dyrektorek placówek: Barbary Janickiej-Mikus w Bytomsku i Alicji Adamczyk-Brózda w Rozdzielu.
   Obecnemu na akademii w Rozdzielu Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi asp. szt. Leszek Machaj wyraził za troskę o bezpieczeństwo uczniów słowa uznania i złożył gratulacje. Otrzymane certyfikaty są bowiem efektem pracy wielu osób i instytucji, także Wójta Gminy.

Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla PSP w Bytomsku - 11.10.2013 r. Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla PSP w Bytomsku - 11.10.2013 r.
Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla PSP w Bytomsku - 11.10.2013 r. Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla PSP w Bytomsku - 11.10.2013 r.

Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla PSP w Bytomsku - 11.10.2013 r.

Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla Zespołu Szkół w Rozdzielu - 11.10.2013 r. Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla Zespołu Szkół w Rozdzielu - 11.10.2013 r.
Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla Zespołu Szkół w Rozdzielu - 11.10.2013 r. Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla Zespołu Szkół w Rozdzielu - 11.10.2013 r.

Wręczenie przedłużenia certyfikatu dla Zespołu Szkół w Rozdzielu - 11.10.2013 r.

RELACJA WIDEO >>>

Fragment protokołu posiedzenia zespołu certyfikującego projekt "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

    W dniach 13 maja 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku zespół certyfikujący w składzie: nadkom. Izabela Ciarka - Wydział Prewencji KWP w Krakowie, podkom. Katarzyna Cygal- Wydział Prewencji KWP w Krakowie, asp. szt. Robert Bretner - Wydział Prewencji KWP w Krakowie, asp.szt Andrzej Jaśków - Wydział Prewencji KWP w Krakowie, sierż. Beata Wcisło - Wydział Prewencji KWP w Krakowie, nadkom. Joanna Satora - Wydział Prewencji KMP w Krakowie, st. asp. Agnieszka Hońca - Wydział Prewencji KMP w Krakowie, mł. asp. Michał Podolecki- Wydział Prewencji KMP w Krakowie, przy udziale specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich KPP/KMP, wizytował szkoły realizujące projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa-"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w oparciu o zapisy Regulaminu nadawania certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" sprawdzeniu poddano:
. Obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu.
. Sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.
. Oceny dokonano w sposób punktowy przy pomocy stosownych arkuszy oceny.
   Po posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2013 roku zespół certyfikujący wnosi o przyznanie Certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieezeństwo"- Edycja 2013 - 2015 placówkom szkolnym, które uzyskały liczbę punktów 40 i więcej (30 szkół):....
27. Gimnazjum im. Jana Pawia II w Łąkcie Górnej, 32-731 Żegocina, Łąkta Górna 304 - 54 pkt.
    Przedłużenie okresu ważności obowiązywania Certyfikatu na lata 2013 - 2018 placówkom szkolnym, które uzyskały liczbę punktów 20 i więcej:
....  20. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku 32-731 Żegocina, Bytomsko 77 - 35 pkt.
....  24. Zespól Szkół w Rozdzielu, 32-731 Żegocina, Rozdziele 156 - 34 pkt.

[wstecz]