Uczestnicy uroczystości.
PROMESA NA REMONT REMIZY OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 02.10.2013

     Samorząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. Realizowany od 2009 roku program "Małopolskie Remizy", jest unikatowym w skali kraju. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. Dotychczas udało się zmodernizować 420 małopolskich remiz, a przyznane na ten cel dotacje z budżetu województwa opiewają na łączną sumę prawie 14 mln zł.
   2 października 2013 roku w sali Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia promes na remonty oraz modernizację 32 remiz jednostek OSP z terenu byłego województwa tarnowskiego. Jednostki te dostaną w sumie prawie 0,5 mln złotych z programu "Małopolskie Remizy 2013". Umowy gwarantujące przyznanie dotacji uroczyście wręczyli wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, który w przemówieniu podkreślił, że utrzymanie remiz i gotowości bojowej straży jest zadaniem własnym gminy. Jednak samorząd województwa docenia trudną pracę strażaków i corocznie przeznacza środki na wsparcie finansowe ich działalności. - W dzisiejszych czasach nader często widzimy, jak zmieniły się zadania i funkcjonowanie straży pożarnej. Praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów, ale to często ratowanie ludzkiego życia podczas klęsk żywiołowych czy katastrof drogowych. Mam nadzieję, że środki przeznaczone na remonty remiz będą służyły poprawie waszego funkcjonowania - powiedział Stanisław Sorys.
    Wśród dotowanych jednostek znalazła się OSP w Łąkcie Górnej, którą na uroczystości w Tarnowie reprezentowali: Prezes Zarządu - Zdzisław Wrona i Naczelnik - Janusz Stańdo. Promesa opiewa na kwotę ponad 4 tys. zł. Strażacy planują w swojej remizie (dolnym budynku) dokonać wymiany stolarki okiennej oraz drzwi do garażu.
   W powiecie bocheńskim dofinansowanie otrzymały także: OSP Damienice, OSP Chodenice, OSP Świniary, OSP Lipnica Murowana, OSP Łapanów, OSP Połom Duży i OSP Kamionna.

Strażacy z OSP Łąkta Górna otrzymują promesy.

 Strażacy z OSP Łąkta Górna otrzymują promesy.

[wstecz]