Żegocińska grupa przed pomnikiem Kazimeirza Wielkiego i zamkiem w Niepołomoicach.

ŻEGOCINIANIE W PROJEKCIE "KRAKOWIACY I GÓRALE" - 21.10.2013

   "Krakowiacy i Górale czyli z przeszłością w przyszłość" - to tytuł projektu dofinansowanego ze środków programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), opracowanego i realizowanego przez PTTK Dobczyce. Jego formą organizacyjną sa wyjazdy studyjne adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich, kół gospodyń, osób zrzeszonych w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach społecznych. Celem zaś zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym Subregionu Małopolski, a szczególnie z rejonami góralskim i krakowskim i ich walorami turystycznymi i przyrodniczymi jak również wykorzystaniem wzajemna wymiana doświadczeń i integracja uczestników.
    Do udziału w tym projekcie zostały zaproszone także organizacje z terenu Gminy Żegocina. 21 października 2013 roku, w piękny, słoneczny dzień 22 osoby - członkowie żegocińskich stowarzyszeń, Klubu Seniora, KGW wraz z grupami z gminy Trzciana i Łapanów wzięły udział w wyjeździe studyjnym w region podkrakowski, obejmujący Niepołomice wraz z okolicami oraz podkrakowski, a więc tereny należące do kultury krakowiaków wschodnich.
    Na trasie zwiedzania znalazły się takie miejsca jak: Klasztor Sióstr Benedyktynek w Staniątkach (XIII wiek), Kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach na Wężowej Górze (usypany w latach 1910-1915), Zamek Królewski w Niepołomicach (zbudowany w poł. XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego) oraz rynek miejski, Puszcza Niepołomicka, Kopiec Wandy w Nowej Hucie (zbudowany prawdopodobnie około VII - VIII wieku, obecnie zwieńczony marmurowym pomnikiem projektu Jana Matejki, ozdobionym kądzielą skrzyżowaną z mieczem oraz napisem "Wanda") oraz wielce związanym z historią Polski Opactwem Cystersów w Mogile (wraz z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława).
    Odwiedzone miejsca nie były dotąd znane uczestnikom wyjazdu, mimo, że są oddalone od Żegociny niezbyt daleko. Z opowieści przewodników dowiedzieli się wielu istotnych informacji o legendach, historii i kulturze tego regionu, zarówno duchowej, jak i materialnej. Poznali zbiory muzealne klasztoru i zamku. Mogli zobaczyć różne przykłady promocji regionu, jego kultury, bogactwa przyrodniczego i zabytkowego.
    Uczestnicy wyjazdu bardzo pozytywnie wypowiadali się o różnorodnych wartościach tego wyjazdu. Są bardzo zadowoleni, dziękują za zaproszenie do udziału w projekcie i chcą nadal uczestniczyć w podobnych przedsięwzięciach poznawczo - integracyjnych.

 W Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Staniątkach.  W Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Staniątkach.
 W Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Staniątkach.  W Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Staniątkach.

W Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Staniątkach.

Na Kopcu Grunwaldzkim w Niepołomicach. Na Kopcu Grunwaldzkim w Niepołomicach.
Na Kopcu Grunwaldzkim w Niepołomicach. Na Kopcu Grunwaldzkim w Niepołomicach.

Na Kopcu Grunwaldzkim w Niepołomicach.

Przed Zamkiem Królewskim w Niepołomicach. W Zamku Królewskim w Niepołomicach.
W Zamku Królewskim w Niepołomicach. W Zamku Królewskim w Niepołomicach.

W Zamku Królewskim w Niepołomicach.

W Niepołomicach. W Niepołomicach.

W Niepołomicach.

Na Kopcu Wandy w Nowej Hucie. Na Kopcu Wandy w Nowej Hucie.
Na Kopcu Wandy w Nowej Hucie. Na Kopcu Wandy w Nowej Hucie.

Na Kopcu Wandy w Nowej Hucie.

W Opactwie Cysterskim w Mogile. W Opactwie Cysterskim w Mogile.
W Opactwie Cysterskim w Mogile. W Opactwie Cysterskim w Mogile.

W Opactwie Cysterskim w Mogile.

[wstecz]