Zajecia na szkolnym boisku.

MANEWRY KLAS STRAŻY GRANICZNEJ - ŻEGOCINA - 10.10.2013

     10 października 2013 roku w Zespole Szkół w Żegocinie zostały zorganizowane pierwsze wspólne manewry uczniów klas Straży Granicznych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Manewry - to może zbyt szumna nazwa dla trzech cyklów zajęć zorganizowanych w szkolnej auli, sali lekcyjnej i na boisku sportowym żegocińskiej szkoły, ale zdobyte podczas tych zajęć wiadomości i umiejętności z pewnością będą przydatne uczniom w dalszym życiu.
Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, budowy i użytkowania broni strzeleckiej oraz technik interwencji prowadzili profesjonaliści z reorganizowanego obecnie Karpackiego Straży Granicznej w Nowym Sączu. Nad wszystkim czuwała Pani Dyrektor Danuta Pączek oraz płk Andrzej Ziobrowski, który prowadzi zajęcia w obu wspomnianych szkołach.
Zajęcia rozpoczęły się zbiórką klas, podczas której przedstawieni zostali instruktorzy. Po 28 uczniów klas Straży Granicznej z Żegociny i Wojnicza poznało także program zajęć.
Tak opowiada o nich płk Andrzej Ziobrowski: Pierwszy blok zajęć to udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas pierwszych. Lekarz, 2 techników i pielęgniarka uczyli ich m. in. unieruchamiać złamane kończyny, przywracać oddech i akcję serca. Cały cykl obejmuje 4 zajęcia sześciogodzinne i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Drugi blok zajęć - budowa i użytkowanie broni strzeleckiej, z udziałem uczniów klas drugich realizowany był w jednej z sal szkolnych. Pod okiem instruktorów z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu uczniowie poznawali broń strzelecką, uczyli się ją rozbierać i składać a potem na specjalnym laserowym trenażerze strzelali do ukazujących się celów. Trzeci blok zajęć, także dla uczniów klas drugich - to poznawanie i doskonalenie technik interwencji i kajdankowania w pozycji stojącej, klęczącej i leżącej oraz rozwijanie tężyzny fizycznej. Na zakończenie, w szkolnej auli, dokonano podsumowania zajęć.
Podczas tego podsumowania Pani Dyrektor Danuta Pączek wręczyła instruktorom z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu książkowe upominki o Patronce Szkoły - Świętej Jadwidze Królowej.|
- Do tego roku zajęcia te odbywały się na terenie Placówki Straży Granicznej w Nowym Sączu. Ale w związku z reorganizacją struktur Straży Granicznej iz faktem, że Ośrodek Szkoleniowy Straży Granicznej w Nowym Sączu nie rozpoczął jeszcze działalności, uzgodniliśmy z dowódcą placówki - płk Andrzejem Zającem, że zajęcia odbędą się w Żegocinie. mamy bardzo dobrą bazę, więc nie było z tym problemów - wyjaśnia Pani Dyrektor Danuta Pączek.
Uczniów z klas Straży Granicznej obu szkół czeka w tym roku jeszcze sporo wspólnych zajęć, choć tym razem na terenie obiektów Straży Granicznej. W maju będzie to obóz w Tatrach, w czerwcu - w Bieszczadach. ten drugi, z udziałem uczniów klas drugich, będzie szczególnie atrakcyjny, gdyż najlepsza dwudziestka uczniów, będzie po wcześniejszej nauce jazdy konnej, wspólnie z zawodowymi pracownikami Straży Granicznej pełnić konną służbę patrolową. Wspólne zajęcia uczniów z obu szkół pozwalają na podniesienie poziomu nauczania, rozwijanie współpracy i koleżeńskości, ale i zdrowej rywalizacji.
Dwuletnie zajęcia w klasach pierwszych i drugich licealnych klas Straży Granicznej nie dają zawodu, ale są znakomitą ofertą dla osób, które lubią aktywny tryb życia i chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, agencjach ochrony oraz w zawodach, gdzie istotne i ważne są przepisy prawa i podwyższona sprawność fizyczna. Nauka w tych klasach daje możliwość zdobycia wiedzy o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności. Z takimi umiejętnościami i wiedzą oraz uzyskanym certyfikatem, potwierdzającym je oraz zdaną maturą absolwenci obu szkół nie powinni mieć problemów z dostaniem się do szkół ponadmaturalnych przygotowujących do pracy w wybranych zawodach.

Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.
Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.
Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.
Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.
Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.
Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.
Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r. Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.

Manewry Klas Straży Granicznej - Żegocina - 10.10.2013 r.

[wstecz]