Ceremonia wręczania medali.

MEDALE DLA ŻEGOCIŃSKICH NAUCZYCIELI - 24.10.2013

   Medal za Długoletnią Służbę - polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, ustanowione w 1938 r. i nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce, w 2007 roku. Medal ten przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa". W precedencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Medalem za Ofiarność i Odwagę, a przed Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zachowano trzystopniowy podział: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, po 30. latach pracy zawodowej; II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, po 20. latach pracy zawodowej; III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, po 10. latach pracy zawodowej.
   W związku z Dniem Edukacji Narodowej, 24 października 2013 roku w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się ceremonia wręczania odznaczeń państwowych i resortowych dla szczególnie zasłużonych pedagogów.
Wśród odznaczonych przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w imieniu którego medale wręczał Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, znaleźli się także nauczyciele, pracujący na terenie Gminy Żegocina. Niektórzy z nich medale te mieli przyznane rok temu, ale w związku z uroczystością nadania mienia Publicznemu Gimnazjum w Rozdzielu, nie mogli odebrać wyróżnień w roku 2012. Odebrali je w tym roku, wspólnie z tymi nauczycielami, którzy otrzymali medale w tym roku.
    Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Barbara Oliwa - Dyrektorka Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej, Barbara Janicka-Mikus - Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku, Jan Mikus - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Srebrne medale za Długoletnią Służbę zostały wręczone: Urszuli Wiśniowskiej - Dyrektorce Publicznego Przedszkola w Żegocinie, Annie Zelek - nauczycielce Zespołu Szkół w Rozdzielu, Barbarze Fąfara - Krawczyk - nauczycielce Zespołu Szkół w Rozdzielu, Barbarze Frączek-Orzeł - nauczycielce Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rozdzielu. Wyróżnienia stopnia trzeciego - Medale Brązowe za Długoletnią Służbę po 10. latach pracy zawodowej wręczono: Lidii Szkodny - nauczycielce Zespołu Szkół w Rozdzielu, Jolancie Sajdak - nauczycielce Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Gratulujemy !

Awersy odznak Medali za Długoletnią Służbę. Ceremonia wręczania Meddali.
Ceremonia wręczania Meddali. Odznaczone: U. WIśniowska, B. Oliwa, B.Janicka-Mikus.

Ceremonia wręczania Medali - Tarnów - 24.10.2013 r.

[wstecz]