Akcja jesiennego szczepienia lisów.

Akcja jesiennego szczepienia lisów.

AKCJA JESIENNEGO SZCZEPIENIE LISÓW 11-20.10.2013

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

    Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 11 do 20 października 2013 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyją-cych przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów.
    Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze
szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

1)    nie wchodzić na teren lasu,
2)    zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3)    nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.

    W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE - tel.: (12) 418-77-11
POWIATOWy INSPEKTORAT WETERYNARII W BOCHNI - tel. (14) 612-34-13

PIW-ChZ.471.171.2013                                                                                                     Bochnia, dnia 03.10.2013 r.

        Wg rozdzielnika   
                                               
    Stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach: od 11 do 20 października 2013 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
    Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się :

1)    nie wchodzić na teren lasu,
2)    zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3)    nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4)    kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5)    nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni poleca powiadomić o powyższej akcji w sposób ogólnie przyjęty.

W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne, służące do powiadamiania mieszkańców poszczególnych Gmin.

Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Grzegorz Kawiecki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii W Bochni
Dr nauk wet. Wacław Czaja

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY
DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

    W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu szczepionka w formie przynęt.

    Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są kwadratowe.

    W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.

    Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.

    Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.

    Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

    Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.

    Po wyłożeniu przynęt przez 2 tygodnie nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.

    Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.

    W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.

                                                                                                                                                                  Dziękujemy.

[wstecz]