X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.

X. GMINNE STRAŻACKIE ZADUSZKI - ŁˇKTA GÓRNA 09.XI.2013

    Pamięć o zmarłych jest jednym z obowi±zków żywych. Wiedz± o tym druhowie strażacy, którzy z inicjatywy swojego kapelana - ks. Stanisława Szczygła od 2004 roku gromadz± się w ł±kieckim ko¶ciele, by tam uczestniczyć w Strażackich Zaduszkach.
W tym roku Strażackie Zaduszki odbyły się w sobotę 9 listopada 2013 r. o godz. 16.00. Licznie zgromadzonych na zbiórce strażaków z wszystkich jednostek gminy Żegocina, OSP w Ł±kcie Dolnej (Gmina Trzciana) oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Ł±kcie Górnej poprowadził do ko¶cioła Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. W ko¶ciele czekali już członkowie strażackich rodzin i parafianie, którzy przybyli, aby pomodlić się w intencji zmarłych strażaków.
    Wkrótce rozpoczęło się nabożeństwo, które w koncelebrze sprawowali: ks. prałat Grzegorz Szewczyk - Proboszcz Parafii ¦więtego Floriana w Krakowie oraz ks. Stanisław Szczygieł - Kapelan Strażaków Gminy Żegocina.
    Po krótkim wprowadzeniu i powitaniu przybyłych uczestników nabożeństwa (m.in. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Krzysztofa Kokoszki) przez księdza Stanisława Szczygła, rozpoczęła się czę¶ć wypominkowa. Poprowadził j± Wojciech Wrona - strażak OSP Ł±kta Górna). O odczytanie wypominków prosił kolejno prezesów lub naczelników poszczególnych jednostek OSP, a także Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie - asp. Marcina Dańca. Tę czę¶ć zaduszek rozpocz±ł Naczelnik OSP Żegocina Jan Mróz. Po odczytaniu obszernej listy 28 znanych z imienia i nazwiska zmarłych strażaków wszyscy wierni od¶piewali trzykrotnie "Wieczne odpoczywanie". 20 zmarłych policjantów wspomniał Kierownik Posterunku Policji w Żegocinie asp. Marcin Daniec. Po nim wypominki, przeplatane ¶piewaniem pie¶ni "Dobry Jezu, a nasz Panie" oraz "Wieczne odpoczywanie" czytali: Leopold Grabowski (OSP Bełdno - wspomniał 14 druhów, w tym Czesława Oszusta zmarłego w 2013 r.), Ignacy Rożnowski - OSP Bytomsko (22 druhów), Robert Jędrzejek - OSP Rozdziele (28), Jan Kukla - OSP Ł±kta Dolna (36), Janusz Stańdo - OSP Ł±kta Górna (28, w tym Stanisław Knap, zmarły w 2013 r.)
    Podczas mszy ¶więtej niektóre teksty liturgiczne czytał druh Tadeusz Stary z OSP Ł±kta Górna, a pie¶ni ¶piewał chórek złożony z ubranych w galowe strażackie stroje dziewcz±t. Kazanie wygłosił go¶ć z Krakowa - ks. prałat Grzegorz Szewczyk. - Dzień dzisiejszy, w oktawie Dnia Zadusznego, ma szczególny charakter. Nasze serca i my¶li wypełnia serdeczne wspomnienie osób zmarłych, które za życia były nam bardzo bliskie i drogie. /.../ Ich wspomnienie przypomina nam wspólnie przeżyte chwile, ale też napełnia smutkiem i żalem. /.../ Zastanawiamy się nad ich losem po ¶mierci. My¶limy, co możemy jeszcze dla nich zrobić, jak im pomóc. Szukamy też pociechy dla siebie, aby ukoić smutek, który pozostał. Zastanawiamy się też nad tym, czym jest ¶mierć i jak życie po ¶mierci wygl±da - mówił kapłan. W końcowej czę¶ci kazania pogratulował pomysłu strażackich zaduszek i zaapelował o kontynuowanie pięknej tradycji.
    Pod koniec nabożeństwa głos zabrał Prezes Zarz±du Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. - Coraz dłuższa jest lista tych, którzy odeszli na służbę do Pana. To pamięć o nich zgromadziła nas przed ołtarzem - powiedział, a następnie złożył kapłanom podziękowania za odprawione nabożeństwo i wspólnie z Jerzym Błoniarzem i Januszem Stańdo wręczył w podzięce celebrantom bukiety kwiatów.
    Ksi±dz kapelan Stanisław Szczygieł złożył jeszcze raz serdeczne podziękowania za przybycie i udział w modlitwie oraz zaprosił na modlitewne spotkanie za rok. Końcowe błogosławieństwo i od¶piewanie pie¶ni "Serdeczna Matko" zakończyło jubileuszowe Strażackie Zaduszki.

X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.

X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.

X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.
X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r. X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.

X. Strażackie Zaduszki - Ł±kta Górna - 09.11.2913 r.

STRAŻACKIE ZADUSZKI - LINKI

2009 2010 2011 2012 RELACJA WIDEO 2013
2004 2005 2006 2007 2008

[wstecz]