XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r. Na cmentarzu w Leszczynie.
XVI. MŁODZIEŻOWY RAJD "SZLAKIEM CMENTARZY I. WOJNY ŚWIATOWEJ" - 08-09.11.2013

     Do udziału w XVI. Młodzieżowym Rajdzie "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku", zorganizowanym przez Centra Kultury Gmin Laskowa i Żegocina pod patronatem wójtów obu sąsiednich gmin zgłosiło się 15 drużyn, m. in. z Bochni, Łapanowa, Ujanowic, Jaworznej, Rozdziela i Żegociny. Jedną z grup bocheńskich opiekował się dobrze znany w Żegocinie ks. Roman Łagosz. Pozostali opiekunowie to nauczyciele szkół wystawiających drużyny.
W tym roku większość grup wybrała trasę od Trzciany, przez Leszczynę, Królówkę, Łąktę Dolną do Żegociny. Pozostałe wędrówkę po cmentarzach rozpoczęły w Łąkcie Górnej (cmentarz nr 304), wędrując potem przez Rajbrot do Żegociny. Jedna z grup - z PSP w Łąkcie Dolnej - wystartowała w Limanowej.
     Każdej grupie towarzyszyli przewodnicy. Na każdym z cmentarzy opowiadali o wydarzeniach wojennych z grudnia 1914 roku, gdy w tych okolicach rozgrywały się bitwy określane mianem operacji limanowsko - łapanowskiej.
     W pierwszym dniu Rajdu była znakomita, ciepła pogoda. Wędrówka była więc przyjemna. Wieczorem wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali się w budynku CKSiT w Żegocinie, gdzie zjedli posiłek, a następnie uczestniczyli w wieczornicy, podczas której wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu "Melodia" Żegocińskiego Klubu Seniora oraz kilku wierszy w wykonaniu uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Wiele wiedzy historycznej dostarczył wykład Ireneusza Piszczka z Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Limanowej, który zaprezentował przebieg działań wojennych z grudnia 1914 roku w okolicy Limanowej i Żegociny. Wykład wzbogacił pokazami zdjęć i różnych eksponatów z czasów I wojny światowej.
     Potem głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który wyraził uznanie dla organizatorów Rajdu i podziw dla jego uczestników. Podziękował nauczycielom - opiekunom oraz organizatorom imprezy, odbywanej już po raz szesnasty.
     Następnie odbył się konkurs, w którym wzięły udział wszystkie drużyny, prezentując wiersze i pieśni patriotyczne. Popisy rajdowiczów oceniało jury, pracujące w składzie: Małgorzata Bury - przewodnicząca, Anna Zelek, Grażyna Prusak i Małgorzata Waligóra oceniało popisy uczniów. Ta sama komisja, jeszcze przed rozpoczęciem wieczornicy, dokonała oceny wiązanek, przygotowanych przez grupy. Wiązanki te w drugim dniu Rajdu zostały złożone na grobach cmentarza wojennego 357 na Jastrząbce.
     Po zakończeniu konkursu rozpoczął się krótki koncert niedawno utworzonego w Zespole Szkół w Żegocinie zespołu "Abandonded Construction", grającego głównie przeboje z repertuaru grupy "Metalica, "Dżęm" i "Nlack Sabbath". Wieczorne spotkanie w CKSiT w Żegocinie zakończyła dyskoteka.
    Sobota powitała uczestników Rajdu nieco odmienną pogodą: ciemnymi chmurami i nieco niższą temperaturą. Po śniadaniu uczestnicy Rajdu prowadzeni przez przewodników pomaszerowali w kierunku cmentarza I wojny światowej nr 357 na Jastrząbce. Tak kwadrans przed jedenastą rozpoczęła się tradycyjna ceremonia składania wieńców, wiązanek kwiatów i zapalonych zniczy przy centralnym pomniku cmentarza. O godzinie jedenastej rozpoczęła się koncelebrowana msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ksiądz Tadeusz Skura z Tarnowa. On też wygłosił homilię mówiącą o pamięci historycznej. Wyraził także wielkie uznanie dla pomysłodawców, organizatorów i uczestników Rajdu. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Dęta z Laskowej.
    Po zakończeniu mszy świętej odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów, pucharów oraz nagród książkowych. Wręczali je: Poseł Wiesław Janczyk, Wójt Laskowej Stanisława Niebylska, Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz.
    Po wyjściu z cmentarza wszyscy uczestnicy nabożeństwa byli częstowani przez strażaków z Kamionki Małej pysznym bigosem, gorącą herbatą i kawą. Uczestnicy Rajdu zeszli do autobusów, którymi zostali odwiezieni do rodzinnych miejscowości.
    XVI. Młodzieżowy Rajd "Szlakiem cmentarzy I. wojny światowej" przeszedł do historii. Za rok Rajd będzie miał szczególny wymiar, ze względu na przypadającą w 2014 roku setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny, w wyniku której rozpadły się państwa zaborcze i Polska odzyskała niepodległość.

XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r.  XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r.
XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r. XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r.
XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r. XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r.
XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r. XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r.
XVI Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 08.11.2013 r.
XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r. XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r.
XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r. XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r.
XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r. XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r.

XVI. Rajd - dzień drugi - 09.11.2013 r.

LINKI

ZAPROSZENIE NA RAJD >>>

RELACJA WIDEO >>>

OBSZERNA RELACJA W SERWISIE CKSIT >>>

[wstecz]