Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.

GMINNE ĆWICZENIA TAKTYCZNO - BOJOWE OSP - ŻEGOCINA - 18.11.2013

    W dniu 18 listopada 2013 roku, na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, doszło do zapalenia regałów z artykułami spożywczymi w największym sklepie Żegociny - TOP Market - Centrum Handlowe "Jedynka". Jeden z pracowników sklepu zauważył wydobywający się dym z pomiędzy regałów, natychmiast zawiadomił kierownika sklepu, a ten około godz. 10.45 zaalarmował telefonicznie Państwową Straż Pożarną w Bochni. W ciągu paru minut pożar błyskawicznie rozprzestrzenił się na pozostałe wyposażenie sklepu.
    Po otrzymaniu zgłoszenia Dyżurny Operacyjny Powiatu zadysponował do zdarzenia zastępy JRG Bochnia (GBARt 2,5/16, GCBARt 5/32, SHD23), OSP Żegocina GBA 1,6/16 Magirus, OSP Łąkta Górna GCBA 6/32. W Żegocinie i Łąkcie Górnej rozbrzmiały syreny alarmowe. Wkrótce z remiz obu jednostek wyjechały do akcji zastępy strażaków. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, kierujący działaniami ratowniczymi - Komendant Gminny Janusz Stańdo stwierdził, że z wnętrza sklepu wydobywa się dym, a posiadane siły i środki są nie wystarczające do lokalizacji pożaru. Poprosił o dodatkowe wsparcie. Dyżurny Operacyjny Powiatu zadysponował wiec pozostałe jednostki OSP z terenu gminy Żegocina, tj. OSP Bełdno, OSP Bytomsko, OSP Rozdziele. Po przybyciu załóg z JRG Bochnia na miejsce zdarzenia, kierowanie działaniami ratowniczymi przejął asp. Krzysztof Górka. Strażacy, korzystając z hydrantów oraz Potoku Saneckiego do gaszenia pożaru  użyli 2 prądów wodnych, jeden 1 w natarciu (wewnątrz sklepu) i 1 w obronie (osłona pobliskiego budynku piekarni). W akcji gaśniczej użyty został także samochód - podnośnik hydrauliczny SHD-23 z JRG PSP w Bochni. Z budynku sklepowego ratownicy medyczni ewakuowali nieprzytomnego mężczyznę i udzielili mu pierwszej pomocy. Miejsce akcji zabezpieczali policjanci z posterunków policji w Trzcianie i Żegocinie. Wkrótce pożar ugaszono i dowódca (KDW - Kierujący Działaniem Ratowniczym) wydał rozkaz zakończenia akcji i powrotu do remiz.
   . Takie były założenia taktyczne i taki też był przebieg gminnych ćwiczeń strażackich zorganizowanych przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza oraz Komendanta Gminnego ZOSP Janusza Stańdo. Działania, poprzedzone napisaniem scenariusza, przebiegły w trzech etapach. Pierwszym była zorganizowana w Łąkcie Górnej odprawa, podczas której rozjemca - mł. bryg. Piotr Gadowski z PSP w Bochni wraz z Komendantem Gminnym Januszem Stańdo dokonali sprawdzenia umundurowania, wyposażenia, uprawnień do udziału w akcji, a następnie zapoznali strażaków z celami ćwiczeń oraz zadaniami dla każdej jednostki.
    Etap drugi to opisane powyżej działania ratownicze, a trzeci to podsumowanie i omówienie ćwiczeń. Zrobiono to w sali klubowej CKSiT w Żegocinie. Najważniejsze spostrzeżenia i uwagi o przeprowadzonych ćwiczeniach przedstawili tam: mł. bryg. Piotr Gadowski. Ćwiczenia ocenili także: Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. Ocena jest pozytywna, choć rozjemca i obserwatorzy wskazali także na niedociągnięcia w działaniu ratowniczym oraz braki w wyposażeniu. Ćwiczenia pokazały m. in. że strażacy nie mają na wyposażeniu urządzeń do oddymiania pomieszczeń. Dym wydzielający się równocześnie z ogniem stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ponad 90% ofiar pożarów umiera z powodu zatrucia dymem, a nie jak się powszechnie sądzi z powodu wysokiej temperatury czy kontaktu z ogniem. Zakupienie agregatu oddymiającego staje się więc pierwszoplanowym zadaniem dla samorządu gminnego.
    Oprócz podsumowania ćwiczeń były także podziękowania dla strażaków, którzy poświęcili kilka godzin na udział w ćwiczeniach i doskonalenie swoich umiejętności, strażaków z PSP w Bochni, organizatorów ćwiczeń oraz Gminnej Spółdzielni w Żegocinie, która udostępniła obiekt do ćwiczeń i włączyła się w ich przygotowanie.
   Poprzednie duże ćwiczenia strażackie w gminie Żegocina były przeprowadzone w 2008 roku w Rozdzielu, gdy ćwiczono akcję ratowniczą na zabytkowym, drewnianym kościele. Były więc stosunkowo dawno. Od tego czasu zmieniło się sporo. Znacznej poprawie uległo wyposażenie wszystkich gminnych jednostek, z których dwie tj. OSP Łakta Górna i OSP Żegocina należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Ale też zwiększyły się zagrożenia, zwłaszcza na drogach. Wszystko to wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu, a także szkoleń i ćwiczeń. Strażakom za społeczną służbę, wiele godzin ćwiczeń, szkoleń, wyjeżdżanie na akcje ratownicze o każdej porze dnia i nocy, należą się więc nie tylko słowa uznania, ale także szacunek, podziw i wspólna troska o to, aby w strażackie szeregi wstępowali ciągle nowi ochotnicy, którzy zastąpią strażaków - seniorów w tej tak bardzo potrzebnej, wręcz niezbędnej służbie społecznej.

Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna. Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna.
Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna. Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna.
Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna. Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna.
Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna. Odprawa przd ćwiczeniami - Łąkta Górna.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.

Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.

Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r. Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.
Podsumowanie ćwiczeń. Podsumowanie ćwiczeń.
Podsumowanie ćwiczeń. Podsumowanie ćwiczeń.

Gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP - Żegocina - 18.11.2013 r.

Uczestnicy ćwiczeń przed remizą OSP Żegocina.

Uczestnicy ćwiczeń przed remizą OSP Żegocina.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]