SZKOLENIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH - ŻEGOCINA - 18.11.2013

   W dniu 15 listopada 2013 roku w Urzędzie Gminy w Żegocinie spotkały się Zespoły Interdyscyplinarne z trzech gmin: Łapanów, Nowy Wiśnicz i Żegocina, które realizują zadania zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
     Uczestników spotkania powitał wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który zwrócił uwagę na problem przemocy i konieczność reagowania na wszelkie jej przejawy, które to zadanie spoczywa na każdej osobie, a zwłaszcza na powołanych w gminach Zespołach Interdyscyplinarnych.
     Spotkanie miało charakter warsztatowo - szkoleniowy i obejmowało zagadnienia dotyczące pracy z ofiarami jak i sprawcami przemocy oraz pracy w grupach roboczych. Zostało przeprowadzone było przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" Sp. z.o.o. w Krakowie. Zajęcia przeprowadził Pan Grzegorz Pękała, który uczestnikom spotkania przekazał informacje i wskazówki do dalszej pracy, koniecznej do rozwiązywania problemów przemocy w rodzinach.

Szkolenie ZespołóW Interdyscyplinarnych w Żegocinie - 18.11.2013 r. Szkolenie ZespołóW Interdyscyplinarnych w Żegocinie - 18.11.2013 r.

Szkolenie ZespołóW Interdyscyplinarnych w Żegocinie - 18.11.2013 r.

Materiał nadesłany: Katarzyna Łyszczarz  

[wstecz]