Łąkiecka prezentacja w Tarnowie.
W NAGRODĘ ZA "POPATRZ I OTWÓRZ SERCE" POJECHALI DO WŁOCH - 04.12.2013

   Prowadzona przez Panią Wiesławę Kryczyńską-Stary grupa wolontariuszy z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odniosła znakomity sukces, zdobywając wraz z czterema innymi placówkami oświatowymi Nagrodę Główną w małopolskim finale siódmej edycji projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia".
   Najpierw projekt zatytułowany "
"Popatrz i otwórz serce"", zrealizowany w Gimnazjum Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odniósł sukces na szczeblu rejonowym w Tarnowie. 27 listopada 2013 roku wolontariusz zaprezentowali tam działania, które od 1 stycznia do 7 listopada 2013 roku realizowali na terenie obu Łąkt. Wolontariusze: odwiedzali osoby chore i samotne z terenu Łąkty Górnej i Łąkty Dolnej, zorganizowali zbiórkę dla dzieci z Czarnego Boru na Litwie, zbierali plastikowe nakrętki ze sprzedaży, których dochód jest przeznaczony na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci, korespondowali z samotnymi dziećmi z sierocińca znajdującego się w Kasisi w Zambii, brali udział w zbiórce środków dla ubogiej młodzieży w Dniu Papieskim z przeznaczeniem dla Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", zebrali jałmużnę wielkopostną, pomagali w nauce swoim koleżankom i kolegom nieradzącym sobie w nauce z rożnych przyczyn (często niezależnych od nich), zbierali stare komórki oraz znaczki pocztowe dla palotyńskiej fundacji misyjnej ,,Salvatti" oraz włączyli się w ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka".
   Po uroczystej gali w ciągu dziesięciominutowej prezentacji przedstawili zakres swoich działań, czas ich realizacji oraz rezultaty tegorocznego projektu. Do zaprezentowania swoich projektów w tej edycji zostało zaproszonych 13 zespołów szkolnych: 3 szkoły ponadgimnazjalne i 10 gimnazjalnych. Jury zdecydowało działania gimnazjalistów z Łąkty Górnej zakwalifikować do etapu finałowego w Krakowie.
   4 grudnia 2013 roku w Filharmonii Krakowskiej odbyło się podsumowanie VII edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia". W obecności JE ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Radnej Województwa Małopolskiego Barbary Dziwisz oraz przedstawicieli władz lokalnych, duchowieństwa, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz prawie 700 uczestników projektu odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek oraz dyplomów uznania.
Wśród uczestników uroczystości była grupa wolontariuszy - uczniów z naszego Zespołu Szkół wraz z opiekunką - Panią Wiesławą Kruczyńską-Stary, Dyrektorem ZS - Panem Janem Rośkiem oraz Wójtem Gminy Żegocina - Panem Jerzym Błoniarzem.
   Wielką radość i poczucie satysfakcji wywołała w łąkieckiej grupie informacja, iż w gronie pięciu zdobywców Nagrody Głównej, znalazło się Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Pozostali zdobywcy Nagrody Głównej to: Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Bachowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy i Gimnazjum w Ropie. Nagrodą dla laureatów projektu jest tygodniowy wyjazd do Rzymu, który rozpoczyna się 7 grudnia 2014 roku.
  Podczas gali wystąpił chór "Bel Canto" z Jordanowa, a prezentację zatytułowaną "Wszystkie drogi prowadzą do ludzi" przedstawiło Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem "Barki".
Organizatorami projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" są: Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
   Gratulujemy łąkieckiej młodzieży i ich wychowawcom pięknego działania i wspaniałej nagrody - wycieczki do Włoch, na której aktualnie przebywają. Po powrocie na pewno opowiedzą o jej przebiegu.

Tarnów - eliminacje rejonowe projektu" Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" Tarnów - eliminacje rejonowe projektu" Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"
Tarnów - eliminacje rejonowe projektu" Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" Tarnów - eliminacje rejonowe projektu" Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

Tarnów - eliminacje rejonowe projektu" Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" - 27.11.2013 r.

Kraków - finał VII. edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" Kraków - finał VII. edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"
Kraków - finał VII. edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" Kraków - finał VII. edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

Kraków - finał VII. edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" - 04.12.2013 r.

Źródło: www.idmjp2.pl

[wstecz]