BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

INFORMACJA Z DNIA 06.03.2014

    W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z języka angielskiego, a co za tym idzie bardzo dużą liczbą zgłoszeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie informacji o bezpłatnym szkoleniu "Angielski w Małopolsce" i "Akademia językowa 50+" z aktualności na Państwa stronie.

                                                                                       Zespół Projektowy Centrum Szkoleniowe Masterlang

   Centrum Szkoleniowe "Masterlang" zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie "Angielski w Małopolsce" oraz "Akademia językowa 50+". Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Projekty skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
- wykształcenie co najwyżej średnie
- mieszkających na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys mieszkańców
- mieszkających lub zatrudnionych w województwie małopolskim z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do kontaktu:
- osoby w wieku 25-49 lat - www.angielskiwmalopolsce.eu   tel. 720 888 803 oraz adres email: biuro@angielskiwmalopolsce.eu
- osoby w wieku 50-64 lat - www.angielski50plus.eu   tel. 881 302 230 oraz adres email: biuro@angielski50plus.eu

Bezpłatna nauka języka angielskiego.

[wstecz]