nwkonto00.jpg (8190 bytes)

ŻEGOCIŃSKIE GIMNAZJUM W PROGRAMIE "NA WŁASNE KONTO"

   "Na Własne Konto" - to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem programu "Na Własne Konto" jest: poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.
    W ramach Programu uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Żegocinie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.Umiejętności kluczowe, takie jak: postawa przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej, inicjatywność, zaradność oraz z tym związane umiejętności obywatelskie to również wymogi współczesnego rynku pracy. Dlatego umiejętności te powinny więc być kształtowane już od najmłodszych lat.
    Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.
    Program "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.
    Koordynatorką projektu w Gimnazjum w Żegocinie jest nauczycielka - Pani Anna Kądziela.

Materiał nadesłany: AK

Program "Na WłasneKonto".

[wstecz]