BEZPŁATNE SZKOLENIE W REGIONALNYM OŚRODKU EFS W TARNOWIE

   Regionalny Ośrodek EFS w Tarnowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Od pomysłu do projektu w PO KL - warsztat lokalnego lidera". Szkolenie odbędzie się 18 grudnia (środa) 2014r. w Tarnowie w Sali szkoleniowej GTW Project ul. Św. Anny 5, w godz. 09.00 - 16.00.
   Celem tego szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu metodologii przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z EFS oraz wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne dla osób aspirujących do pozycji lokalnego lidera, animującego społeczności dla skutecznego pozyskiwania środków służących znoszeniu barier rozwojowych tych społeczności
    Szkolenie skierowane jest do instytucji działających na obszarze interwencji RO EFS w Tarnowie, tj. mających siedzibę/oddział lub realizujących projekt na terenie: Tarnowa i powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego.
    Podczas szkolenia będzie możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia doradców kluczowych realizujących kontrole projektów w ramach wizyt monitoringowych prowadzonych na zlecenie WUP.
   Organizatorzy zapewniają catering, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.
  
   Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres info_tarnow@roefs.pl lub faxem na nr 14 655 69 85. Zgłoszenia przyjmowane są także osobiście w biurze RO EFS w Tarnowie przy ul. Wałowej 2/2.

Agnieszka Klimek - Specjalista ds. informacji i promocji

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnowie przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2, 33-100 Tarnów
,
tel. 014 655 69 85

agnieszka.klimek@roefs.pl
www.tarnow.roEFS.pl

Do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowy
- Program szkolenia
- Konspekt szkolenia
EFS.

[wstecz]