Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie.

Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie.

KOLEJNE INSTRUMENTY DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŻEGOCINIE

    W dniu 30 października 2013 roku,  w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego", zostały zakupione nowe instrumenty muzyczne dla Szkoły Muzycznej w Żegocinie.
    Dofinansowanie w wysokości 30.000 zł ze strony MKiDN (79%) oraz 7.975 zł ze strony Urzędu Gminy w Żegocinie (21%) pozwoliło zakupić trzy pianina, marimbę oraz saksofon barytonowy. Zakupione instrumenty pozwolą na uatrakcyjnienie nauki gry w poszczególnych klasach instrumentalnych. Wzbogacą brzmienie szkolnych zespołów oraz umożliwią (marimba) klasie perkusji zbudowanie zespołu perkusyjnego, który mam nadzieję zasili i uatrakcyjni działający i cieszący się dużym powodzeniem w szkole zespół muzyki rozrywkowej.
    Szkoła w dalszym ciągu będzie się starać o zakup kolejnych pianin w celu zaspokojenia wzrastających potrzeb na sale ćwiczeniowe z pianinem proporcjonalnie do zwiększającej się liczby uczniów w szkole. W obecnym roku szkolnym dzięki ludziom dobrej woli szkoła otrzymała na potrzeby uczniów klarnet, dwa saksofony, puzon oraz dwie wiolonczele, aby młodzi artyści mogli na dobrych instrumentach muzycznych szlifować własne zainteresowania i talenty muzyczne. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują osobie Pana Jerzego Błoniarza Wójta gminy Żegocina za duży wkład i zaangażowanie w powyższy projekt - informuje Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie Tomasz Cudejko.

Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie. Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie.
   
Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie. Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie.

Kolejne instrumenty dla SM w Żegocinie.

[wstecz]