INWESTYCJE GMINY ŻEGOCINA W 2013 ROKU

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej.

    Wykaz zrealizowanych całkowicie lub rozpoczętych w 2013 roku inwestycji:

 •  1
Rozbudowa sieci wodociągowej w Żegocinie - Nowa Wieś - 20.521 zł
 • 2
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - (PROW) - za kwotę 406.483 zł;
 • 3
Przebudowa sieci wodociągowej Żegocina - Bytomsko - 7839 mb (program PROW) - koszt 789.199,36 zł
 • 4
Budowa  chodnika (ścieżka rowerowa) przy drodze woj. 965 w Rozdzielu 215.836
 • 5
Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy drodze woj. 965 - etap. I - Łąkta Górna - 139.570 zł
 • 6
Budowa chodnika  przy drodze gminnej w Rozdzielu Dolnym - 114595 + 150.000 zł 215.836 zł
 • 7
Przebudowa dróg gminnych po powodzi - 2 200 mb - 554.036 zł
 • 8
Remont Ośrodka Zdrowia w Żegocinie - 70.209 zł
 • 9
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łąkcie Górnej - 7.644 mb (Podkosówka, Nad Appolem) - PROW za kwotę 1.379.867 zł;
 • 10
Remont budynku ŚDS w Żegocinie  - za kwotę 76.396 zł;
 • 11
Remont boiska piłkarskiego w Żegocinie - za kwotę 9.673 zł;
 • 12
Remont basenu kąpielowego w Łąkcie Górnej - za kwotę 29.629 zł.

[wstecz]                                                                                                              [inwestycjegminy]