Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..

STRAŻACKA NARADA W ŻEGOCINIE - 04.12.2013

   Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni, kierowana przez Komendanta Powiatowego bryg. Krzysztofa Kokoszkę, co roku organizuje wspólna naradę działaczy ochotniczych straży pożarnych, pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się obroną cywilną oraz pracowników komendy.
   Tegoroczna narada odbyła się 4 grudnia 2013 roku w Żegocinie. W sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie zebrało się ponad 30 osób. Wszystkich przybyłych powitał najpierw Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, a potem Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski, a także Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka.
    Do zebranych zwrócili się także działacze Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - prezes Ludwik Węgrzyn oraz sekretarz Tadeusz Olszewski, którzy poinformowali o działaniach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni w roku 2013.
    Zasadnicza i najdłuższa część posiedzenia to sprawy merytoryczne. Podczas narady prowadzonej przez Naczelnika Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego mł. bryg. Piotra Gadowskiego omówiono następujące zagadnienia: plan rozwoju sieci jednostek specjalistycznych OSP z zakresu ratownictwa medycznego (referował Powiatowy Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego - st. sekc. Marcin Biłos), omówienie wyników z inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP (mł. bryg. Piotr Gadowski), szkolenia dla druhów z OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, sprawy BHP podczas działań ratowniczych (st. specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych (st, kpt. Witold Sajak), podsumowanie powiatowych i gminnych ćwiczeń taktyczno - bojowych (mł. bryg. Piotr Gadowski). Prezesi, naczelnicy, urzędnicy otrzymali dużą dawkę informacji, ale też usłyszeli szereg zaleceń wynikających ze zmiany przepisów oraz analizy działań ratowniczych i ćwiczeń.
    Na zakończenie prawie pięciogodzinnej narady jej uczestnicy mogli poznać wyposażenie OSP Żegocina. Po remizie oprowadzał i z wyposażeniem zapoznawał Naczelnik OSP Żegocina Jan Mróz.

Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..  Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..
Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r.. Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..
Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r.. Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..
Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r.. Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..
Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r.. Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..

Strażacka narada w Żegocinie - 04.12.2013 r..

[wstecz]