Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r.

POLICJANCI SZKOLILI UCZNIÓW I RODZICÓW - 21.01.2014

    23 stycznia 2014 r. st. asp. Janusz Grabowski oraz asp. Marcin Daniec rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych na terenie gminy Żegocina dotyczący tematu "Bezpieczne Ferie 2014". Jedno z takich spotkań odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie. W czasie tego spotkania uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego wypoczynku na śniegu i lodzie. Odpowiadali na pytania policjantów dotyczące kontaktów z osobami obcymi i sposobów reagowania na dziwne propozycje; np. poczęstowania się słodyczami niewiadomego pochodzenia lub korzystania z " podwózki" samochodem z nieznajomym kierowcą. Podczas tego spotkania dzieci miały możliwość zapoznać się także z konsekwencjami spożywania alkoholu, narkotyków i nikotyny, by w przyszłości nie popaść w nałóg niszcząc w ten sposób życie swoje i najbliższych w związku z realizacją Projektu pod hasłem "NIE Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie", który został skierowany do uczniów klas IV-VI, a głównym jego celem była edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży o szkodliwości i zagrożeniach, jakie niesie za sobą stosowanie używek.
    Etap pierwszy został dzisiaj zakończony w żegocińskiej podstawówce. W konkursie plastycznym wzięło tu udział ponad 40 uczniów. Policjanci podziękowali Pani dyrektor oraz nauczycielce pani Annie Maurer-Pasionek za pomoc w przeprowadzeniu konkursu plastycznego. Nagrodzili najpiękniejsze prace; wyróżnienie otrzymały: Justyna Grabisz - kl. V i Karolina Janiczek - kl. VI, III miejsce zajęła Anna Dziedzic - kl. IV, II miejsce  Sara Zając - kl. VI, I miejsce - Liliana Gołąb - kl. IV. Uczennice otrzymały z rak Pani dyrektor oraz policjantów nagrody książkowe i przybory szkolne. Teraz będą czekać na wyniki konkursu powiatowego.
   24 stycznia 2014 roku asp. Marcin Daniec spotkał się także z rodzicami na spotkaniu wywiadówkowym, w czasie którego przekazał rodzicom cenne informacje na temat bezpieczeństwa ich dzieci w szkole, w drodze do szkoły oraz w sieci internetowej. Rodzice mogli zadawać pytania oraz otrzymali ulotki dotyczące sposobów kontrolowania swoich pociech w zakresie korzystania z Internetu. Pani dyrektor przekazała zebranym informacje o pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego 2013/2014. Potem rodzice prowadzili indywidualne rozmowy z wychowawcami.

Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r. Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r.
Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r. Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r.
Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r. Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r.
Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r. Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r.
Spotkanie z policjantami w dniu 23.01.2014 r.

   Podobne spotkanie z uczniami i nauczycielami odbyło się 24 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Rozdzielu. Miała tu miejsce prelekcja na temat narkotyków, alkoholu i tytoniu,która została przeprowadzona przez Kierowników Posterunków Policji z Trzciany i Żegociny: starszego aspiranta Janusza Grabowskiego oraz aspiranta Marcina Dańca. Miała ona na celu podniesienie świadomości uczniów klas 4 - 6 oraz nauczycieli w zakresie szkodliwych zagrożeń, jakie niesie za sobą stosowanie używek zgłasza narkotyków oraz oddziaływań na sferę psychofizyczną człowieka, tak by w przyszłości nie popaść w nałóg niszcząc w ten sposób życie swoje i najbliższych.
    Na początku spotkania rozdano nagrody za udział uczniów w konkursie pt. "NIE - Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie". Po rozdaniu nagród, policjanci przy pomocy prezentacji multimedialnej obrazowo przedstawiali i omawiali zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież coraz częściej występujące na wsiach. Przekazali obecnym informacje o podstawowych rodzajach narkotyków oraz skutkach zdrowotnych i prawnych dla osób mających kontakt ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz alkoholem. Zachęcali młodych, aby potrafili powiedzieć "NIE" dealerom promującym narkotyki, alkohol, dopalacze, aby poznali brutalną prawdę o uzależnieniach i przemocy oraz zastanowili się nad sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień. Prowadzącym prelekcję policjantom chodziło o przekonanie młodzieży, że nie może, w środkach odurzających szukać pocieszenia, sposobu na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami.
   Uczniowie z zainteresowaniem i uwagą wysłuchali całej prelekcji. Zadawali liczne pytania na nurtujące ich tematy. Na koniec policjanci zaprezentowali zastosowanie i działanie alkomatu na chętnych. Zwrócili uwagę na noszenie elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze oraz na bezpieczne spędzanie wolnego czasu podczas zbliżających się ferii zimowych.

[wstecz]