Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.

SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE  - 23.01.2014

     Noworoczne, samorządowe spotkania opłatkowe są w Gminie Żegocina urządzane corocznie, można powiedzieć, że stały się lokalna tradycją. Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt zapraszają na nie sołtysów, dyrektorów, kierowników, radnych itd.
    W tym roku takie spotkanie odbyło się w dniu 23 stycznia w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Żegocinie. Uświetnione zostało krótkim koncertem kolędowym uczniów Szkoły Muzycznej w Żegocinie oraz dyrektora tej placówki Pana Tomasza Cudejko. 
    Przybyłych gości powitał Pan Jan Marcinek i on też wygłosił przemówienie powitalne. Po krótkim przerywniku muzycznym Wójt Gminy - Pan Jerzy Błoniarz - w   obszernym wystąpieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego -2013 roku, poinformował o zrealizowanych inwestycjach, przedstawił dane demograficzne. Następnie złożył podziękowania wszystkim współpracownikom oraz złożył noworoczne życzenia.  
    Przemówienie wygłosił także Ks. Proboszcz Leszek Dudziak który mówił m. in. o Wincentym Witosie, ruchu ludowym, ale także apelował o to, aby nie dać się manipulować. Podziękował samorządowym władzom gminy za dobrą współpracę. On też poprowadzili modlitewną część spotkania, zakończoną poświęceniem opłatków.   
    Potem nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania noworocznych życzeń, a następnie na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 23.01.2014 r.

PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]