Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "SZLACHETNE DŁONIE" - 04.01.2014

   "Szlachetne Dłonie" - to tytuł projektu zrealizowanego na terenie Gminy Żegocina przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Nadzieja" z Brzeska, które wygrało otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Żegocina" realizowanego w ramach ośrodka wsparcia - Klubu Samopomocy, ogłoszonego w kwietniu 2013 roku przez Wójta Gminy Żegocina. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz budżetu Gminy Żegocina.
Na kierownika projektu, realizowanego w okresie od maja do grudnia 2013 roku, Stowarzyszenie wybrało Panią Ewę Tajs, a bezpośrednimi realizatorkami były Panie: Karolina Ptaszek i Natalia Juszczyk.
    Po ośmiu miesiącach różnego rodzaju zajęć warsztatowych, wycieczek, działań integrujących uczestników (a było ich ponad trzydzieści, zarówno ludzi młodych, jak i seniorów) przyszła pora na spotkanie końcowe - konferencję podsumowującą, która odbyła się 4 stycznia 2014 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie.
    Noworoczne spotkanie prowadzone przez Panią Ewę Tajs, miało szerszy niż tylko podsumowanie, charakter. Składało się z trzech zasadniczych części. Po powitaniu i przedstawieniu uczestników spotkania Pani Ewa Tajs zaprosiła zebranych do wysłuchania koncertu muzycznego, podczas którego w kolędowym repertuarze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnie w Żegocinie, zapowiadani przez dyrektora tej placówki - Pana Tomasza Cudejko.
Potem przyszła pora na podsumowanie projektu. Za jego zrealizowanie podziękował Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz. W krótkim wystąpieniu podkreślił także ważne cele społeczne, zrealizowane przez wykonawczynie projektu i samych jego uczestników. W imieniu zadowolonych uczestników projektu podziękowała Pani Teresa Mrugacz, która potem zapytała jeszcze, czy jest nadzieja na realizację kolejnego, podobnego projektu.
    O tym, jak realizowany był projekt mówiły Panie Karolina Ptaszek i Natalia Juszczyk, które przygotowały dla zebranych krótką prezentację fotograficzną obrazującą przeprowadzone zajęcia, a były to różnego rodzaju warsztaty: taneczne, rekreacyjno-sportowe, prozdrowotne, wokalno-muzyczne, teatralne, fotograficzne, komputerowe, obrzędów, tradycji i kuchni regionalnej, rękodzielnicze oraz kursy quillingu i haftu matematycznego. Były także wyjazdy do teatru, na basen, do kręgielni oraz na wycieczki krajoznawcze.
    Zajęcia odbywały się w kilku pomieszczeniach; m. in. w świetlicy OSP w Żegocinie, w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie, w salach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Dodatkową ilustracją działań były przygotowane przez uczestników projektu wystawki, na których przedstawiono kilkanaście zdjęć oraz wiele wspaniałych prac plastycznych, wykonanych m. in. metodą qullingu.
    Podziękowania dla Wójta Gminy oraz realizatorów projektu złożyła także Pani Jolanta Piech - prezes Zarządu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Nadzieja" z Brzeska, która podkreśliła bardzo dobrą współpracę z
    Spotkanie zakończyła kolędowa biesiada, podczas której odśpiewano, przy akompaniamencie skrzypcowym Tomasza Cudejko i jego uczennicy Elizy, prawie wszystkie kolędy i pastorałki ze specjalnie wydanego na tę okazję "Śpiewnika Kolędowego". Na zakończenie konferencji zaproszeni goście otrzymali od uczestników projektu wykonane przez nich techniką haftu matematycznego kartki świąteczne.

Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r. Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
Podsumowanie projektu "Szlachetne dłonie" - Żegocina - 04.01.2014 r.
FOTOGALERIA>>> RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]