Realizacja projektu w PSP w Bytomsku.

Realizacja projektu w PSP w Bytomsku.

PROJEKT "NIE ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM, NIKOTYNIE" - 16.01.2014

    Na podstawie wielu badań dostrzegamy, że młodzież, a nawet dzieci, coraz częściej uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych. Do tej pory o tym niebezpiecznym dla zdrowia problemie mówiło się, że dotyka społeczności większych miast. Niestety za pośrednictwem szybko rozwijającej się techniki informacyjnej, problem ten dotarł do małych społeczności, takich jak tereny naszych gmin. Młodzież i dzieci nie zdają sobie sprawy jak groźną dla nich może okazać się "niewinna przygoda" z próbowaniem tego rodzaju używek. Jeśli wszystko kończy się na jednej epizodycznej przygodzie wówczas nie przynosi groźnych skutków. Jednak gdy kontakt z tego rodzaju używkami się powtarza, może spowodować niebezpieczne krótkotrwałe lub długofalowe konsekwencje. Szkody mogą mieć charakter osobisty: zdrowotny, psychiczny, charakterologiczny lub społeczny: odrzucenie, naruszanie spokoju, a nawet działania przestępcze.
    Wychodząc naprzeciw tym niepokojącym zagrożeniom czyhającym na dzieci i młodzież naszych wiejskich gmin zrodził się pomysł przeprowadzenia projektu profilaktyczno - edukacyjnego pt. "NIE Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie". Pomysłodawcami tej akcji byli Kierownicy Posterunków Policji w Trzcianie i Żegocinie: st. asp. Janusz Grabowski oraz asp. Marcin Daniec. Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem do współudziału przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu obu gmin.    
    Program "NIE Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie" został skierowany do uczniów klas IV-VI, a głównym jego celem jest edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży o szkodliwości i zagrożeniach, jakie niesie za sobą stosowanie używek.
    Program obejmuje trzy etapy:
1. Zainteresowanie dzieci problemem poprzez udział w konkursie plastycznym o tematyce szkodliwości skutków stosowania używek.
2. Przeprowadzenie w szkołach prelekcji edukacyjnych na ten temat.
3. Wyłonienie laureatów tegoż konkursu w każdej ze szkół i przeprowadzenie międzygminnego konkursu spośród wszystkich zwycięskich prac plastycznych.
    Etap pierwszy został już rozpoczęty. Uczniowie w większości wykonali prace konkursowe na etapie szkolnym. Niemal jednocześnie rozpoczął się etap obejmujący spotkania dzieci z policjantami o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym.
    16 stycznia 2014 r. autorzy projektu: st. asp. Janusz Grabowski oraz asp. Marcin Daniec rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych na terenie obu gmin. Podczas tych spotkań dzieci miały możliwość zapoznać się z konsekwencjami spożywania alkoholu, narkotyków i nikotyny, by w przyszłości nie popaść w nałóg niszcząc w ten sposób życie swoje i najbliższych.
Projekt nadal trwa, a jego finałem będzie rozstrzygniecie konkursu plastycznego w eliminacjach międzygminnych, zorganizowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej oraz nagrodzenie wszystkich zwycięzców. Ale to dopiero przed organizatorami, zatem pełnymi informacjami z realizowanego projektu podzielimy się z Państwem nieco później.

Materiał nadesłany: M.D

Realizacja projektu w PSP w Bytomsku. Realizacja projektu w PSP w Bytomsku.
Realizacja projektu w PSP w Bytomsku. Realizacja projektu w PSP w Bytomsku.
Realizacja projektu w PSP w Bytomsku. Realizacja projektu w PSP w Bytomsku.

Realizacja projektu w PSP w Bytomsku.

[wstecz]