Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r.

GMINNA DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE - 25.02.2014

   W policyjnych statystykach prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bochni Gmina Żegocina zajmuje pod względem ilości przestępstw i podejmowanych interwencji miejsce ostatnie. Uznawana jest więc za najbezpieczniejszą gminę w powiecie.
   Co się więc takiego stało, że Wójt Gminy Jerzy Błoniarz zorganizował w dniu 25 lutego 2014 roku specjalne zebranie poświęcone w całości sprawom bezpieczeństwa na terenie gminy, na które zaprosił sołtysów, radnych, dyrektorów szkół oraz proboszcza żegocińskiej parafii ?
   Po powitaniu przybyłych Wójt Jerzy Błoniarz poinformował o celu spotkania. W kilku miejscach na terenie gminy mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Dochodzą także informacje o pojawieniu się w gminie narkotyków. Występuje sporo przypadków dewastacji mienia, a używany przez młodzież język jest coraz to bardziej wulgarny. Starsi boją się zwracać uwagę na złe zachowanie części młodzieży, bo ta reaguje agresją. W ostatnim czasie doszło do włamań i kradzieży, także w domach prywatnych. - Dlatego powinniśmy się zastanowić, co zrobić, aby te negatywne zjawiska wyeliminować z naszego życia społecznego - powiedział Wójt.
   Następnie poprosił osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa o przedstawienie zebranym informacji. Kolejno temat referowali: Kierownik Posterunku Policji w Żegocinie - asp. Marcin Daniec, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie - Janusz Stańdo, Przewodniczący Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Czesław Pączek.
   Ilość podanych informacji była tak duża, że nie sposób ich przytoczyć. Może tylko kilka. W 2013 roku policja odnotowała na terenie gminy Żegocina 20 zdarzeń przestępczych, podjęła 94 interwencje, nałożyła 227 mandatów. Kierownik Posterunki Policji w Żegocinie zaapelował do wszystkich o noszenie elementów odblaskowych, których rozdano bardzo dużo, a noszą tylko niektórzy. Zwrócił także uwagę na coraz częstsze oszustwa internetowe (zakupy) oraz dokonywane przez odwiedzających domy różnych wędrownych przestępców.
   Komendant Gminny Straży Pożarnych Janusz Stańdo poinformował, że w roku 2018 strażacy Gminy Żegocina wyjeżdżali do akcji 40 razy, w tym tylko do 8 pożarów. Resztę działań to tzw. inne zagrożenia - głównie wypadki drogowe. Do działań gotowych jest 76 strażaków - ochotników.
   Przewodniczący Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Czesław Pączek - poinformował, że w 2013 roku zgłoszono 19 problemów, dotyczących głównie przemocy domowej. Przemoc, w postaci rożnego rodzaju agresji, występuje też w środowiskach uczniowskich.
  Potem rozgorzała obszerna dyskusja, w której wypowiedzieli się prawie wszyscy uczestnicy spotkania. Wskazywano na wiele negatywnych zjawisk, także w rodzinach, które są przede wszystkim odpowiedzialne za wychowanie dzieci. Wskazywano na brak oferty gminy dla zorganizowania czasu wolnego młodzieży, na brak monitoringu w miejscach publicznych (np. centrum Żegociny, otoczenie szkół i boisk itd.), na niską skuteczność wykrywania sprawców aktów wandalizmu, na słabą wiedzę rodziców na temat wychowania dzieci w środowisku domowym oraz ich odpowiedzialności prawnej.
   W czasie debaty zgłoszono też szereg konkretnych propozycji działań i przedsięwzięć. Skierowane one były do policji, samorządu, kapłanów, szkół. Powszechnie uznano, że w działania mające na celu zmniejszenie agresji, poprawę bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, muszą się włączyć wszyscy, którym na tym zależy. Największa rolę do odegrania ma na tym kierunku dom rodzinny. ważne są także działania szkół i policji.
   Debata, która trwała ponad 3 godziny, nie poprawi stanu bezpieczeństwa, nie wyeliminuje negatywnych zjawisk. Dlatego ważne są konkretne działania. Dziękując za przybycie na zebranie i pełne zatroskania głosy uczestników dyskusji Wójt Jerzy Błoniarz obiecał podjąć szybkie działania związane z monitoringiem i szeroko rozumianą poprawą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r. Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r.
Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r. Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r.
Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r. Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r.

Gminna debata na temat bezpieczeństwa - 25.02.2014 r.

[wstecz]