Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

POŻYTECZNE FERIE Z SĄSIADAMI W ROZDZIELSKIEJ ŚWIETLICY

   Tegoroczne ferie zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu, podobnie jak w ubiegłych latach, przebiegały niezwykle pracowicie. Placówka w ramach projektu "Pożyteczne Ferie 2014" realizowała przedsięwzięcie; tym razem pod hasłem ,,Nie zapominajmy o naszych sąsiadach". Projekt współfinansowany był przez Fundację Wspomagania Wsi, która ogłosiła konkurs na atrakcyjne i pożyteczne spędzenie ferii zimowych. Uzyskana w drodze konkursu dotacja pozwoliła na zorganizowanie w sposób ciekawy wypoczynku dla 35 - 40 osób - dzieci i młodzież z Rozdziela.
   W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali się ze szczegółowym planem zajęć, wysłuchali pogadanki wygłoszonej przez Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie pana Marcina Dańca na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek oraz wszelkich działań feryjnych w świetlicy i poza nią. Dzieci, młodzież w tym dniu wykonywała również plakaty na temat zadań dotyczących tegorocznych ferii. Wybrany przez uczestników najładniejszy plakat został umieszczony na zewnątrz budynku, na tablicy ogłoszeń. W ramach projektu odbywały się systematycznie zajęcia pt. "Głośne czytanie", które były jednym z warunków tegorocznych działań. Zajęcia tego typu prowadzono w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie; niektórzy uczestnicy prowadzili tego typu ćwiczenia również w domu, czytając baśnie, bajki wspólnie ze swoimi babciami i dziadkami. Odbywały się warsztaty plastyczno-techniczne na których każdy biorący udział mógł wykazać swoje zdolności artystyczne. Wykonywano upominki dla rodziców i starszych osób. Niektórzy bardziej odważni malowali piękne obrazy na szkle. Również ciekawe prace plastyczne wykonywano innymi technikami malarskimi.
    W kolejnych dniach odbyły się wycieczki po okolicy, w czasie których uczestnicy spotkali się z "Naszymi Wspaniałymi Sąsiadami". Dzieci i młodzież mogła poznać ich pasje i niezwykłe talenty. W czasie jednej z nich grupa gościła u państwa Barbary i Jana Łagoszów, którzy od kilku lat w swoim gospodarstwie hodują daniele - zwierzęta jeleniowate. Zwierzęta te nie wymagają żadnych budynków i hodowla ich może przebiegać pod gołym niebem. Konieczne jest zapewnienie osłony przed wiatrem i słońcem. W okresie zimowym zwierzęta są dokarmiane, łatwo przyzwyczajają się do obsługującego je człowieka, co sprzyja ich oswojeniu. Niektóre potrafią jeść z ręki lub pozwolą się pogłaskać. Jednak z reguły są ostrożne i raczej nie zbliżają się do człowieka.
    Dużą atrakcją była również wycieczka do rodzimego stolarza - pana Czesława Szewczyka, który niejednokrotnie służy swą pomocą w różnych pracach na rzecz środowiska lokalnego. Zapoznał on wszystkich z różnymi maszynami, które posiada w swojej stolarni oraz z tajnikami niektórych prac. Oczywiście nie zabrakło pytań ze strony zainteresowanych.
    W ramach projektu przewidziany był też ,,Dzień zdrowego żywienia" podczas którego, dzięki pomocy rodziców uczestnicy mogli skosztować wspaniałych rarytasów.
    Szczególnym dniem tegorocznego projektu "Pożyteczne Ferie" było przybycie ludzi starszych (babcie, dziadkowie, sąsiedzi uczestników projektu) na zajęcia do Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Seniorzy z wielkim przejęciem zapoznali dzieci i młodzież z różnymi ciekawymi informacjami i zdarzeniami bliskimi ich sercu. Przekazali młodemu pokoleniu jak dawniej przebiegała w szkołach nauka oraz w jakich warunkach żyli mieszkańcy wsi. Nie brakło również wspomnień na temat ciężkich prac, które w dzieciństwie wykonywali. Prowadząca zajęcia p. Anna Zelek zapoznała uczestników ferii ze społeczną pracą niektórych przybyłych osób i podziękowała szczególnie p. Walerii Paruch i p. Annie Sławęta za dotychczasową bezinteresowną pracę na rzecz dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych działających przy Zespole Szkół w Rozdzielu.
   Niewątpliwą atrakcją ferii był wyjazd do kina "Bonarka" w Krakowie na film pt. "Skubani". Również ciekawą niespodzianką zwłaszcza dla młodszych uczestników było przedstawienie pt. "Przygody Janka i złej czarownicy" w CKSiT W Żegocinie, w wykonaniu Teatru Lalek "Pinokio". Mimo różnego wieku, każdy z zaciekawieniem oglądał spektakl, z którego mógł wysunąć pouczający morał.
    W wolnym czasie od zajęć osoby biorące udział w tegorocznym projekcie korzystały z gier, będących na wyposażeniu świetlicy. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wśród starszych stół bilardowy, a wśród młodszych piłkarzyki, stół tenisowy oraz gry planszowe. Podczas wypoczynku zaplanowano również sporty zimowe na świeżym powietrzu. Wykorzystując ośnieżony północny stok obok świetlicy, chętne osoby mogły zjeżdżać na sankach oraz bawić się na świeżym powietrzu.
   Tegoroczny projekt mógł być zrealizowany dzięki bezinteresownej pracy opiekunów pp. Anny i Stanisława Zelek. Prowadząca zajęcia p. Anna Zelek serdecznie dziękuje Paniom: Barbarze Frączek-Orzeł i Elżbiecie Szewczyk za pomoc w sprawowaniu opieki w wyjeździe do kina oraz Halinie Paruch, Elżbiecie Ptaszek, Marii Wójtowicz za pomoc w organizacji Dnia Zdrowego Żywienia.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.
Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.
Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.
Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.
Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.
Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.
Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r. Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Pożyteczne Ferie w Rozdzielu - 2014 r.

Materiał nadesłany.

[wstecz]