Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

SZKOLENIE MEDYCZNE DRUHÓW Z OSP GMINY ŻEGOCINA - 04.02.2014

   Ochotnicze straże pożarne, choć w nazwie mają słowo "pożarne", to w dzisiejszych czasach nie tylko gaszą pożary, ale przychodzą w potrzebie właściwie we wszystkich rodzajach zdarzeń: wypadkach drogowych, klęskach żywiołowych, katastrofach budowlanych, usuwają zagrożenia chemiczne, udzielają pomocy przedmedycznej. Posiadają coraz to nowocześniejszy sprzęt, ale to wymaga ciągłych szkoleń. Zakres działań ratowników z OSP jest dziś prawie taki sam, jak zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.
   Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie - Janusz Stańo, przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Bochni, zorganizował w dniu 4 lutego 2014 roku, w sali CKSiT w Żegocinie szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Wzięło w nim udział 30 strażaków - ochotników z wszystkich jednostek OSP Gminy Żegocina.
   Zajęcia prowadził Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego - st. sekc. Marcin Biłos. Składały się one z dwóch zasadniczych części. W pierwszej, teoretycznej omówione zostały zagadnienia związane z zabezpieczeniem ratowników w miejscu zdarzenia, zakresem czynności w ramach pierwszej pomocy, sposobami dostawania się do poszkodowanych, sekwencją działań ratowniczych, postępowaniem po stwierdzeniu zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci.
   Druga część zajęć to pokazy i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów oraz toreb medycznych PSP R-1. Niezależnie od szkolenia strażacy - ratownicy przedmedyczni, aby udzielać pomocy podczas akcji, muszą ukończyć kursy i zdać egzaminy, organizowane przez uprawnione do tego instytucje.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

Szkolenie medyczne druhów z jednostek OSP Gminy Żegocina - Żegocina - 02.02.2014 r.

[wstecz]