Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 2014

Tydzień Pomocy.

   W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

    W bieżącym roku wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 roku "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.
   Celem akcji jest przypomnienie o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz istnieniu szeregu podmiotów mogących udzielić im pomocy.
  
   W tym roku w Tygodniu Pomocy ofiarom przestępstw w całym kraju zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.    
   W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

    Na terenie gminy Żegocina osoby zainteresowane będą mogły również skorzystać z pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym informują, iż w ciągu Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw osoby szukające pomocy czy porady w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porad specjalistów w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, pok. 21 (II piętro).

Dyżury pełnić będą:
1. poniedziałek (24.02.2014) - w godz. 10.00 -11.00 - specjalista pracy socjalnej
2. wtorek ( 25.02.2014) - w godz. 14.30 -15.30 - radca prawny
3. środa (26.02.2014) -w godz. 10.00 - 11.00 - specjalista pracy socjalnej, w godz. 15.30 - 16.30 - psycholog,
4. czwartek (27.02.2014 ) w godz. 10.00 - 11.00 - policjant
5. piątek (28.02.2014) w godz. 10.00 - 11.00 - specjalista pracy socjalnej

[wstecz]