REKRUTACJE DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ŻEGOCINA - 03.2014

   Niniejszym informujemy, że rozpoczęły się rekrutacje uczniów do przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina. Publikujemy podstawowe informacje oraz zamieszczamy linki do serwisów placówek, a także do dokumentów, które można ściągnąć na własny dysk, wydrukować i wypełnić, a następnie przynieść do tych placówek.
   Systematycznie publikować będziemy również materiały informacyjne i promocyjne nadesłane przez szkoły.

Publiczne Przedszkole w Łąkcie Górnej.

Publiczne Przedszkole w Żegocinie.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĄKCIE GÓRNEJ

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŻEGOCINIE

   Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej informuje, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014-2015 odbywać się będzie od 17 marca do 17 kwietnia 2014 roku.
   Rodziców dzieci, które uczęszczały do przedszkola prosi się o wypełnienie deklaracji 7 dni poprzedzających termin rozpoczecia postępowania rekrutacyjnego, zaś rodziców zainteresowanych posyłaniem dzieci pierwszy raz do przedszkola o wypełnienie wniosku zapisu dziecka. Dokumenty należy pobrać w kancelarii przedszkola. Szczegóły Regulaminu Rekrutacji do PP w Łąkcie Górnej - do wglądu na tablicy ogłoszen dla rodziców w szatni lub na stronie internetowej przedszkola (link poniżej)

   Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2014/2015 odbędą się w dniach od 17 marca do 16 kwietnia. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola proszeni są o wypełnienie Deklaracji.
    Dla chętnych kandydatów do przedszkola prosimy o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami /oświadczenie o liczebności rodziny - rodziny wielodzietne /3 i więcej dzieci/, mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola/. Rodzice pracujący potwierdzają ten fakt na wniosku pieczęcią zakładu pracy.

  Do pobrania:
- Wniosek o przyjęcie >>>
- Oświadczenie o liczebności rodziny >>>

SERWIS PP W ŁĄKCIE GÓRNEJ >>>

SERWIS PP W ŻEGOCINIE >>>

Zespół  Szkół w Żegocinie.

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej w Żegocinie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE

   7 lutego 2014 roku Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłosił zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół, wchodzących w skład Zespołu tj. gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
   Zainteresowani mogą się z nimi zapoznać także w sekretariacie szkoły, w dni pracy.

     Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie została utworzona z inicjatywy samorządu gminnego niedawno, bo we wrześniu 2009 roku. Dzięki staraniu dyrekcji oraz Wójta Gminy Zegocina szkoła dysponuje nie tylko dobrą bazą lokalową, ale także niezłym instrumentarium. Będzie się można o tym przekonać podczas Dnia Otwartego Szkoły w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Szkoła przygotowuje się do naboru kolejnego rocznika uczniów. Publikujemy treść ogłoszenia w obu tych sprawach.

SZCZEGÓŁY >>>

SZCZEGÓŁY >>>

[wstecz]