Szkolenie podatkowe w Żegocinie - 10.03.2014 r.

MAŁE ZAINTERESOWANIE SZKOLENIEM PODATKOWYM - 10.03.2014

   Tylko około 10 osób skorzystało z bezpłatnego szkolenia podatkowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie w dniu 10 marca 2014 roku, specjalnie z myślą o przedsiębiorcach. Pan Wacław Rachwalski - prawnik - doradca podatkowy informował w temacie "Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. oraz zmiany wchodzące od 1 kwietnia 2014 roku", uzupełniając wykład informacjami w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
    W styczniu 2014 r. zmieniły się zasady rozliczania VAT. Niektóre z nich powodują radykalne zmiany przy księgowaniu zdarzeń gospodarczych. Zmiany te dotyczą wszystkich podatników VAT bez względu na to w jakiej formie prawnej działają   jednoosobowa działalność, spółka, jednostka budżetowa itp./.
    Spotkanie trwało dwie i pół godziny. Zagadnienia zostały przedstawione w sposób bardzo przejrzysty na przykładach, dzięki którym można było łatwiej przyswoić skomplikowaną tematykę. Przedstawione były m.in. następujące tematy: ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego VAT obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku; dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi jako zasada powstawania obowiązku podatkowego; szczegółowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku (czynności dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty; czynności dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty, albo wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu wystawienia faktury; czynności dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności). Omówił także zmiany wchodzące od 1 kwietnia 2014 r. w zakresie odliczania VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji pojazdów samochodowych.
   Radca prawny odpowiedział także na bardzo liczne pytania uczestników szkolenia. Oznacza to, że szkolenie było potrzebne i tylko należy żałować, że tak mało osób prowadzących działalność gospodarczą się na nim pojawiło.

Szkolenie podatkowe w Żegocinie - 10.03.2014 r.

Szkolenie podatkowe w Żegocinie - 10.03.2014 r.

Szkolenie podatkowe w Żegocinie - 10.03.2014 r.

Szkolenie podatkowe w Żegocinie - 10.03.2014 r.

Szkolenie podatkowe w Żegocinie - 10.03.2014 r.

[wstecz]