Zebrania Wiejskie 2013 r.

   Zebranie wiejskie - to organ uchwałodawczy sołectwa (jednostki pomocniczej gminy), funkcjonujący na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zależnie od przyjętych rozwiązań zwoływane może być przez sołtysa, radę sołecką lub organy samorządu gminnego (radę gminy, wójta), a także na wniosek określonej liczby mieszkańców. Statuty zawierają z reguły obowiązek odbywania takich posiedzeń nie rzadziej niż raz w roku.
    
   
Wójt Gminy Żegocina zwołuje zebrania wiejskie zgodnie z § 24 Statutu Gminy Żegocina załącznik Nr 9 ( sołectwa Gminy Żegocina) (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 78, poz. 1084) wspólnie z sołtysami wsi wg poniższego porządku:

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Bełdno. Bytomsko łąkta Górna. Rozdziele. Żegocina.
Termin - 30.03.2014 r.
Godz. 18.30 - Stara Szkoła
22.03.2014 r. - Sobota
Godz. 18.00 - Świetlica
30.03.2014 r. - Niedziela
Godz. 17.00 - Świetlica
29.03.2014 r. Sobota
Godz. 18.00 - Świetlica
30.03.2014 r. - Niedziela
Godz. 09.30 - Urząd Gminy
STATUTY
BEŁDNO BYTOMSKO ŁĄKTA GÓRNA ROZDZIELE ŻEGOCINA

   Prosimy mieszkańców Gminy o udział w zebraniach wiejskich ze względu na ważność omawianych problemów społecznych i gospodarczych gminy, poszczególnych sołectw połączonych z dyskusją.

WIĘCEJ NA TEMAT ZEBRAŃ WIEJSKICH >>>

[wstecz]