Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r.

Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r.

JURY WYBRAŁO NAJLEPSZE PRACE W KONKURSIE PLASTYCZNYM PSP - 28.04.2014

      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, organizowany już po raz szesnasty przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, jest jednym z największych przedsięwzieć tego typu w Polsce. W tym roku przebiega pod hasłem "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie".
   28 kwietnia 2014 roku jury pod przewodnictwem Pani Katarzyny Kogutowicz wybrało najlepsze prace etapu szkolnego, które zostaną wysłane na konkurs centralny w Warszawie.
    Oto treść protokołu komisji konkursowej:
     Dnia 14.04.2014 Wójt Gminy Żegocina powołał Komitet Organizacyjny konkursu "Bądź rozważny, baw się grzecznie , a w Twoim domu będzie bezpiecznie" na szczeblu gminnym w osobach:
1. Katarzyna Kogutowicz - przewodnicząca,
2. Małgorzata Bury - członek,
3. Tadeusz Olszewski - członek,
4. Stańdo Janusz - członek .
    Komisja w składzie powyższym w dniu 28.04.2014 roku dokonała przeglądu nadesłanych prac i zgodnie z regulaminem ustaliła, co następuje:
a) w I grupie ( klasy I - III - szkoła podstawowa) zgłoszono - 43 prace;
b) w grupie II (klasy IV - VI - szkoła podstawowa) - 17 prac;
c) w grupie III (gimnazjum -1 pracę).
    Prace zostały złożone z  następujących placóek oświatowych: Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie oraz Zespołu Szkół w Rozdzielu.
    Zadaniem komisji była ocena prac pod względem zgodności z tematyką konkursu i pod względem plastycznym.
    Po dokonaniu oglądu prac komisja zakwalifikowała do konkursu centralnego następujących uczniów:
a) w grupie pierwszej: 1. Monika Jędrzejek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku, 2. Wiktoria Słowiak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Żegocinie, 3. Kamil Paruch - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku;
b) w grupie drugiej: 1. Aleksandra Kaczmarczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku, 2. Jolanta Jędrzejek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku, 3. Arkadiusz Sławęta - Zespół Szkół w Rozdzielu.
c) w grupie trzeciej - bez kwalifikacji.
   
   Nagrody, ufundowane przez Zarząd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żegocinie wraz z dyplomami zostaną wręczone laureatom w szkołach laureatów. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w etapie centralnym.

Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r. Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r.
Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r. Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r.

Konkurs plastyczny PSP - eliminacja szkolna - 28.04.2014 r.

NAGRODZONE PRACE

Praca Moniki Jędrzejek. 1-02.jpg (27837 bytes)

Praca Moniki Jędrzejek.

Praca Wiktorii Słowiak.

Praca Kamila Parucha. Praca Aleksandry Kaczmarczyk.

Praca Kamila Parucha.

Praca Aleksandry Kaczmarczyk.

Praca Jolanty Jedrzejek. Praca Arkadiusza Sławęty.

Praca Jolanty Jędrzejek.

Praca Arkadiusza Słąwęty.

[wstecz]