Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW - 01.04.2014

   Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
   1 kwietnia 2014 r . w całej Polsce uczniowie klas szóstych przystąpili do pisania tego właśnie sprawdzianu. W naszej gminie przystapiło do niego 72 uczniów: z Bytomska - 8, z Łąkty Górnej - 24, z Rozdziela - 17 i z Żegociny - 23.
   Sprawdzian ma skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym, to liczba uzyskanych przez niego na sprawdzianie punktów nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. Wynik będzie natomiast ważny w przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych.
   Uczniowie po wyjściu z sali twierdzili, ze sprawdzian był łatwiejszy niż testy próbne, choć narzekali na czas, którego brakowało na dokładne sprawdzenie poprawności odpowiedzi. - "Jestem zadowolona z siebie" - powiedziała po sprawdzianie Justyna - mam nadzieję, że będzie dobrze". Wyniki uczniowie poznają dopiero 31 maja 2014 roku, ale poprawne rozwiązanie testu mozna zobaczyć już 2 kwietnia na ctronie CKE.

Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r.
Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r.
Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r.
Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r.

Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2014 r.

Materiał nadesłany: A.R.

[wstecz]