Uroczystość 60-lecia OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

JUBILEUSZ 60 - LECIA OSP ŁĄKTA GÓRNA - 03.05.2014

   Dzień 3 maja 2014 roku dla społeczności Łąkty Górnej miał szczególnych charakter. O godzinie 10.00 w miejscowym kościele parafialnym zgromadzili się licznie parafianie z Łąkty. Kolumnę pocztów sztandarowych z łąkieckiej szkoły oraz jednostek z OSP: Łąkta Dolna i Górna, Bełdno, Bytomsko, Rozdziele i Żegocina wprowadził do kościoła Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo.
   Rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo odprawiane przez dwóch księży: Hieronima Kosiarskiego oraz miejscowego proboszcza - Stanisława Szczygła. Wnet okazało sie, że są cztery zasadnicze powody tak licznego udziału parafian i strażaków w tym nabożeństwie. Pierwszy - to Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, drugi 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, trzeci 60. rocznica utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej, czwarta - zbliżające się imieniny Ks. Stanisława Szczygła - proboszcza i jednocześnie Kapelana Strażaków Gminy Żegocina.
   Koncelebrowana msza święta była dziękczynieniem za dotychczasowe łaski zesłane na Ojczyznę, łąkiecką straż pożarną oraz księdza proboszcza i jednocześnie wielką prośbą o wsparcie Pana Boga, Maryi Panny Królowej Polski i Patrona Strażaków - Świętego Floriana na dalsze lata życia i działalności.
   W końcowej części nabożeństwa, do którego posługiwała strażacka młodzież z żeńskiej i męskiej drużyny młodzieżowej bukiet kwiatów i życzenia oraz podziękowania złożyła kapłanom delegacja łąkieckich strażaków pod komendą Prezesa Zarządu OSP Łąkta Górna Zdzisława Wrony.
   Druga część strażackiej, rocznicowej uroczystości odbyła się już w pięknie się prezentującej świetlicy remizy OSP Łąkta Górna, z niedawno odnowioną elewacją. Przybyłych tam druhów strażaków oraz seniorów jednostki i zaproszonych gości (księża, strażacy - seniorzy, bryg. Piotr Gadowski z Komendy Powiatowej PSP w Bochni) powitał Prezes Zarządu OSP Łąkta Górna - Zdzisław Wrona. Po nim przemawiał Honorowy Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. Podkreślił przemiany, jakie dokonały się w ciągu 60-letniej historii OSP Łąkta Górna, nie tylko w zakresie bazy, wyposażenia, ale także zakresie obowiązków. Wspólnie z obecnym Prezesem Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie - Jerzym Błoniarzem złożył imieninowe życzenia Księdzu Kapelanowi Stanisławowi Szczygłowi i przekazał na ręce Księdza Kapelana oraz Prezesa Zarządu OSP Łąkta Górna Zdzisława Wrony ryngrafy z wizerunkiem Świętego Floriana. Za wieloletnią służbę strażacką okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami Prezes Jerzy Błoniarz przekazał druhom seniorom z łąkieckiej jednostki oraz kucharce - pani Marii Piech.
   Z kolei Prezes i Naczelnik OSP Łąkta Górna podziękowali okolicznościowym statuetkami kilku osobom, szczególnie zasłużonym dla tej jednostki. Otrzymali je m. in. Wójt Jerzy Błoniarz i Leopold Grabowski. Okolicznościowy adres od Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszki odczytał i przekazał na ręce Prezesa Wrony bryg. Piotr Gadowski.
   Natomiast Tadeusz Olszewski złożył gratulacje i życzenia w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Na ręce Janusza Stańdo przekazał 15 pierwszych wydrukowanych egzemplarzy "Kroniki" - opracowania pamiętnikarskiego Jego Ojca - Ś.P. Józefa Stańdo - założyciela i wieloletniego komendanta łąkieckiej jednostki oraz przewodniczącego miejscowej rady sołeckiej. Ta książeczka, uzupełniona archiwalnymi zdjęciami, jest pierwszym kronikarskim przyczynkiem do najnowszej historii Łąkty Górnej. Pełna jest nie tylko wspomnień, ale także refleksji nad przedwojennymi, wojennym i powojennymi czasami. Czterdziestostronicowa książeczka została rozdana do wszystkich jednostek i przekazana najważniejszym gościom.
  Strażacki obiad zakończył to rocznicowe spotkanie strażaków w łąkieckim kościele i remizie. Kolejne takie spotkanie w OSP Łąkta Góna będzie dopiero za 10 lub 15 lat. Zapraszać będzie na nie trzecie już pokolenie łąkieckich strażaków.

60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r. 60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.
60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

60-lecie OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

Uroczystość 60-lecia OSP Łąkta Górna - 03.05.2014 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]