Uroczystość patriotyczna w Żegocinie - 11.05.2014 r.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W ŻEGOCINIE - 11.05.2014

   W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino oraz 69. rocznicę zakończenia II wojny światowej Samorząd Gminy Żegocina i Zespół Szkół w Żegocinie zorganizowały w niedzielę 11 maja 2014 r. uroczystość patriotyczną, poświęconą tym wydarzeniom. Pomimo deszczowej pogody organizatorom udało się prawie w pełni zrealizować wszystkie zamierzenia.
   Przed rozpoczęciem uroczystości, delegacje uczniów udały się na cmentarz w Żegocinie, gdzie na grobach Ludwika Cempury, Michała Dziedzica oraz Józefa Gajewskiego złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
   Uroczystość składała się z trzech zasadniczych części: mszy świętej, odsłonięcia tablicy pamiątkowej i uroczystej sesji Rady Gminy Żegocina. Kilka minut przed godziną szesnastą Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie wprowadził do żegocińskiego kościoła parafialnego pododdział złożony ze szkolnych i strażackich pocztów sztandarowych. W szyku były także poczty sztandarowe Gminy Żegocina oraz Zespołu Szkół im. Generała Władysława Andersa w Leszczynie. Po krótkim nabożeństwie majowym księża: Leszek Dudziak - proboszcz i Janusz Kras rozpoczęli uroczystą mszę świętą, odprawianą w intencji żołnierzy II wojny światowej, a szczególnie żegocińskich uczestników bitwy pod Monte Cassino. O dawnym i obecnym rozumieniu i realizowaniu obowiązków patriotycznych mówił w swoim kazaniu ksiądz proboszcz Leszek Dudziak. Podkreślił przykład żołnierzy polskich, którzy w myśl hasła "Bóg - Honor - Ojczyzna" przemierzyli tułaczy szlak wiodący z bitew kampanii wrześniowej, poprzez syberyjskie obozy jenieckie, w których wielu zginęło bądź zostało zamordowanych, przez Bliski Wschód, Egipt na Półwysep Apeniński, a w wielu przypadkach jeszcze Anglię. Wielu tam pozostało na dożywotniej emigracji, a ci, którzy wrócili do kraju poddani byli jeszcze komunistycznym prześladowaniom.
  Po zakończeniu mszy świętej Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie poprowadziła długą kolumnę pocztów sztandarowych, uczniów (wśród nich ubranych w mundury uczniów Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie), rodziny uczestników bitwy pod Monte Cassino, zaproszonych gości oraz niewielką grupkę mieszkańców wsi pod Pomnik "W hołdzie tym, którzy zginęli za Ojczyznę 1939 - 1945". Podczas przemarszu zaczął padać deszcz, co utrudniło przebieg uroczystości pod pomnikiem. Poprowadziła ją Pani Teresa Stachoń - jedna z inicjatorek całego przedsięwzięcia związanego z wojennymi rocznicami oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej, poświęconej mieszkańcom Gminy Żegocina - uczestnikom bitwy pod Monte Cassino: Ludwikowi Cempurze z  Żegociny, Michałowi Dziedzicowi z Bytomska, Józefowi Gajewskiemu z Rozdziela).
   Po odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego przybyłych na uroczystość powitał Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz. Przedstawił także zaproszonych gości, wśród których byli m. in:
posłowie: prof. Włodzimierz Bernacki, Edward Czesak, Tomasz Całka - Wicestarosta Bocheński, Giza Jerzy - wnuk gen. Józefa Gizy - Wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, radni powiatowi: Mieczysław Trojan, Piotr Krawczyk, Henryk Czech - Prezes Zarządu Powiatowego PSL, dr Teofil Wojciechowski z Bochni, ks. Leszek Dudziak - Proboszcz Parafii Żegocina, ks. Tomasz Szewczyk - ksiądz rodak z Rozdziela, Janina Wolak z rodziną - córka Władysława Gajewskiego, Janina Grabska, Halina Wojtoń, Michał Dziedzic, Anna Dziedzic z rodziną - krewni Michała Dziedzica, Janina Gębska z rodziną - córka Ludwika Cempury, Maria Dyrdał - dyrektorka Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Leszczynie.
  - Samorząd Gminy Żegocina pomny słów wypowiedzianych przez Józefa Piłsudskiego: "Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, a staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium" i zaciągniętego przez historię długu oraz odpowiedzialności za pamięć i tożsamość, mając na względzie, że wolność nie jest nam dana, lecz zadana i to zadanie należy wciąż na nowo odrabiać, na wniosek Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie i na podstawie uchwały Rady Gminy w Żegocinie nr XXXI/232/2014 z dnia 31 marca 2014 roku postanowił uwiecznić dla obecnych i przyszłych pokoleń pamięć o heroizmie polskich żołnierzy, szczególnie tych, którzy byli mieszkańcami żegocińskiej ziemi. /../ Dziś stajemy tu, aby chociaż w niewielkim stopniu spłacić dług wdzięczności - powiedział Jan Marcinek.
  Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Żegocinie przedstawili portrety żegocińskich uczestników bitwy pod Monte Cassino oraz odczytali ich życiorysy. Chwilę potem rozpoczęła się ceremonia odsłonięcia i pobłogosławienia tablicy pamiątkowej. U góry tablicy znajduje się wizerunek Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino. Poniżej zamieszczono słowa Adama Mickiewicza "Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na Niebie, zapomnij o mnie". Główna część tablicy zawiera fotografie, imiona i nazwiska upamiętnionych w kolejności alfabetycznej: Ludwika Cempury, Michała Dziedzica, Józefa Gajewskiego, lata ich życia i skrócony opis losów wojennych oraz nazwy ich jednostek wojskowych. W dedykacji zapisano: "W hołdzie Rodakom, Żołnierzom Armii Generała Andersa, zdobywcom Monte Cassino, w 70. rocznicę bitwy - społeczność Gminy Żegocina  - 11 maja 2014 r.".
   Odsłonięcia tablicy dokonały Panie: Janina Wolak - córka Józefa Gajewskiego, Halina Wojtoń - córka Michała Dziedzica, Józefa Gębska - córka Ludwika Cempury. Następnie Ks. Proboszcz Leszek Dudziak odmówił modlitwę i pobłogosławił tablicę, kropiąc ją święconą wodą. Zebrani odmówili także modlitwę "Ojcze nasz" oraz "Dobry Jezu, a nasz Panie ...".
  Pamięć bohaterów kampanii wrześniowej, ofiar radzieckiej i niemieckiej agresji, partyzantów, żołnierzy - weteranów walk II wojny światowej przywołano w uroczystym Apelu Pamięci, odczytanym przez Wójta Gminy Żegocina - Pana Jerzego Błoniarza. Poprzedził on ceremonię złożenia przez delegacje Rodzin, parlamentarzystów, szkół, organizacji społecznych i samorządów, kwiatów pod odsłonięta tablicą i pomnikiem.
   Uroczystość pod pomnikiem, odbywaną przy padającym deszczu, zakończyła Pani Teresa Stachoń apelem do zebranych i całej społeczności ziemi żegocińskiej: - Niech to miejsce będzie księgą historii naszej Małej Ojczyzny - Ziemi Żegocińskiej".
    Następnie uczestnicy uroczystość, prowadzeni przez orkiestrę, przemaszerowali do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie, w której zgromadzono i zaprezentowano w gablotach oraz na tablicach pamiątki po zmarłych już, a wywodzących się z ziemi żegocińskiej, uczestnikach bitwy pod Monte Cassino.
   Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Pan Jan Marcinek dokonał otwarcia uroczystej sesji Rady Gminy w Żegocinie i powitał gości, a chór szkolny, prowadzony przez Panią Annę Maurer-Pasionek wykonał pieśń "Modlitwa o wschodzie słońca".
  Gościem specjalnym uroczystości miał być prof. Wojciech Narębski - żołnierz 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Niestety z powodu choroby nie mógł przyjechać do Żegociny. Nie mogła także przyjechać Pani Prezydentowa - Karolina Kaczorowska, ale ze względu na inne obowiązki, nie mogła przybyć, ale - jak poinformował Pan Jan Marcinek - obiecała przyjechać we wrześniu br.
   Jako pierwszy zabrał więc głos Pan Jerzy Giza - wnuk gen. Józefa Gizy, który w okresie walk o Monte Cassino dowodził 5 Wileńską Brygadą Piechoty. Odczytał list Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, skierowany do Samorządu i mieszkańców Gminy Żegocina, a następnie podzielił się z zebranymi refleksjami historycznymi i współczesnymi, głównie na temat dbania o tradycję, pamięć historyczną. Wystąpienie zakończył przestrogą - memento, związanym z aktualną sytuacją w Europie Wschodniej, zagrożeniem wojną i utratą niepodległości oraz apelem o troskę o dalszy los Polski. Wyraził też uznanie i podziękowanie dla żegocińskich nauczycieli, którzy wspaniale potrafią z młodzieżą pracować w zakresie dydaktyki, kultury i wychowania patriotycznego.
Wzruszające były także wspomnienie Pani Janiny Wolak - córki Ś.P. Józefa Gajewskiego, która odpowiadając na pytania Pani Teresy Stachoń wspominała swojego ojca i jego ciężką i długą drogę do Ojczyzny w latach II wojny światowej, wiodącą przez pola bitew kampanii wrześniowej, rosyjskie obozy (łagry), przez Bliski Wschód, Włochy (w tym Monte Cassino), Anglię.
   Krótko przemówili także pozostali goście: prof. Włodzimierz Bernacki, dr Teofil Wojciechowski. Gratulowali pięknej uroczystości, wyrazili zadowolenie z troski o pamięć i patriotyczne wychowanie młodzieży. Podziękowania dla inicjatorów i organizatorów przedsięwzięcia wyrazili członkowie rodziny Ludwika Cempury i Michała Dziedzica.
   Uzupełnieniem tej części uroczystości były pieśni patriotyczne śpiewane przez chór szkolny, prowadzony przez Panią Annę Maurer-Pasionek oraz solistkę - Katarzynę Szpilkę oraz krótki film dokumentalny o losach polskich tułaczy z zesłania do wojska polskiego i ich udziale w walkach o Monte Cassino i Bolonię, przygotowany przez Tadeusza Olszewskiego.
   Uczestnicy tego spotkania mogli w sali CKSiT oglądnąć także wystawy biograficzne przygotowane przez Panią Teresę Stachoń, a prezentujące życiorysy i pamiątki związane z Ludwikiem Cempurą, Władysławem Dziedzicem i Józefem Gajewskim. Część materiałów zamieszczono na tablicach, resztę w gablotach.
   Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz - złożył podziękowania dla wszystkich uczestników uroczystości, a bukietem kwiatów obdarował pomysłodawczynię przedsięwzięcia i jedną z głównym organizatorek - Panią Teresę Stachoń.
   Kolejna uroczystość patriotyczna, na którą już teraz zaprasza Samorząd Gminy Żegocina, mieć będzie miejsce w Łąkcie Górnej, przy obelisku poświęconym Stefanowi Bohanesowi i Powstaniu Warszawskiemu, którego 70. rocznicę świętować będziemy w sierpniu br.

Uroczystość patriotyczna w Żegocinie - 11.05.2014 r.

Uroczystość patriotyczna w Żegocinie - 11.05.2014 r.

Uroczystość patriotyczna w Żegocinie - 11.05.2014 r.

Uroczystość patriotyczna w Żegocinie - 11.05.2014 r.

Uroczystość patriotyczna w Żegocinie - 11.05.2014 r.

ZAPROSZENIE >>> FOTOGALERIE >>> RELACJA WIDEO >>>
BIOGRAFIE
LUDWIK CEMPURA >>> MICHAŁ DZIEDZIC >>> JÓZEF GAJEWSKI >>>

[wstecz]