Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA - 04.05.2014

    Polscy strażacy od wielu lat niezmiennie cieszą się największym zaufaniem społecznym, uzyskując w sondażach ponad 95. procentowe poparcie. Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku mogą więc świętować Dzień Strażaka, który przypada na dzień 4 maja - dzień Patrona - Św. Floriana.
   W tym roku Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Żegocinie. Rozpoczęły się przemarszem strażackich pododdziałów do kościoła, prowadzonych przez przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą CKSiT w Żegocinie, która uświetniła także nabożeństwo oraz późniejszą uroczystość na Placu Świętego Floriana.
   Po wejściu pododdziałów, wśród których były poczty sztandarowe jednostek oraz drużyny młodzieżowe, rozpoczęło się nabożeństwo majowe, a potem msza święta w intencji strażaków, którą odprawił Ks. Proboszcz Leszek Dudziak. Strażacy wystąpili także w roli służby ołtarza, czytając teksty liturgiczne.
   Po zakończeniu wieczornej mszy świętej strażacy przemaszerowali na Plac Świętego Floriana. Tutaj uroczystość poprowadził Tadeusz Olszewski - Sekretarz Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie, który informował o poszczególnych elementach uroczystości. Dowódca uroczystości - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo - złożył meldunek Prezesowi Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Jerzemu Błoniarzowi, który przywitał się z pododdziałem. Orkiestra zagrała hymn OSP pt. "Rycerze Floriana", po czym nastąpiło złożenie przez naczelników gminnych jednostek OSP kwiatów pod Figura Świętego Floriana, posadowioną tu w 1993 roku.
   Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie, a następnie pasowanie nowych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP w Bytomsku i Łąkty Górnej.   Tekst roty przysięgi młodych strażaków czytał Tadeusz Stary - Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Żegocinie. Aktu pasowania 15 młodych strażaków, wśród których jest dużo dziewcząt, dokonał Prezes Jerzy Błoniarz. Starsi członkowie drużyn młodzieżowych, którzy mają już przynajmniej roczny lub większy staż w MDP, otrzymali tego dnia brązowe, srebrne i złote Odznaki MDP.
   Podziękowania i życzenia strażakom z terenu Gminy Żegocina złożył Wójt Jerzy Błoniarz, który po rezygnacji Leopolda Grabowskiego sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie.
   Po końcowym meldunku strażacka kolumna wraz z orkiestrą przemaszerowała pod remizę OSP Żegocina, gdzie nastąpiło rozformowanie szyku. Strażacy przeszli następnie do sali CKSiT, by tam wysłuchać przemówień Leopolda Grabowskiego (poinformował m. in. o śmierci druha z OSP w Bełdnie - uczczono go minutą ciszy) oraz Jerzego Błoniarza. Zebrani wysłuchali także krótkiego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKSIT w Żegocinie, prowadzonej przez Mieczysława Kędrę oraz posilili się kiełbaskami. Pierwotnie planowano upiec je w Parku Geologicznym, ale tego wieczoru było bardzo chłodno.
   W Gminie Żegocina jednostki OSP działają w każdym sołectwie. Dwie z nich mają najwięcej obowiązków i są to OSP Łąkta Górna i OSP Żegocina, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Do wszystkich jednostek należy łącznie 166 osób, w tym 55 - to członkowie mający uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. Dysponują dobrym wyposażeniem, w tym 7 samochodami, 13 motopompami, 2 zestawami ratownictwa technicznego itp.  W czterech jednostkach działają drużyny młodzieżowe, skupiające łącznie ponad 50 młodych kandydatów na strażaków.  To w nich jest przyszłość strażackich jednostek.

Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.
Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r. Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.

Gminny Dzień Strażaka - 04.05.2014 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]